Miris har beviljats registrering av HMA i Kanada

Miris ansökan om en ny Medical Device Establishment License (MDEL) har slutförts vid den kanadensiska hälsomyndigheten Health Canada och överensstämmer nu med regulatoriska krav i Kanada. Detta innebär att Miris har tillstånd att sälja sitt HMA instrument för klinisk användning på den kanadiska marknaden.

Miris har som en del av den strategiska utvecklingen av den globala marknaden och försäljningen inom bröstmjölksanalys ansökt om försäljningsgodkännande av Miris HMA i Kanada. Health Canada har nu godkänt instrumentet som ett Medical Device Class 1,

Godkännandet innebär att bolaget aktivt kan börja bearbeta den kanadensiska marknaden för individualiserad nutrition av bröstmjölk för förtidigt födda barn. Miris uppskattar att det finns en betydande andel neonatala intensivvårdsenheter och mjölkbanker i Kanada som långsiktigt kan ha behov av att analysera bröstmjölk för förtidigt födda barn.

”Det är fantastisk att vi på så kort tid är registrerade som tillverkare som följer de regulatoriska krav som krävs för försäljning  på den kanadensiska marknaden. Detta är en viktig del i arbetet att bygga och utveckla den globala marknaden och försäljningen av HMA. Kanada är en betydande marknad som är en viktig del i att etablera långsiktig växt och stabilitet för bolaget” säger Camilla Myhre Sandberg, CEO.

Uppsala den 10 juli, 2017

För ytterligare information kontakta:
Camilla Myhre Sandberg, VD

Miris Holding AB

Telefon: 018-14 69 07

E-post: camilla.sandberg@miris.se 

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk. Visionen är att fler och fler barn och vuxna har tillgång till mjölk av hög kvalitet. Miris Holding AB är noterat på Aktietorget. 

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 JULI 2017.  

Om oss

Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att våra kunder kan leverera mjölk av hög kvalitet till barn och vuxna.

Prenumerera

Dokument & länkar