Miris Holding AB meddelar att bolagets valberedning inför årsstämman 2017 är tillsatt

Miris Holding AB meddelar idag att bolagets valberedning inför årsstämman 2017 är tillsatt. Enligt beslut från årsstämman 2016 skall valberedningen bestå av representanter för de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2016 jämte en representant för de små aktieägarna och styrelsens ordförande.

Arbetet med att sätta samman valberedningen är nu avslutat och årets valberedning består av Hans Åkerblom, Sture Hallström, Tomas Matsson och Gunnar Ek som representant för de små aktieägarna, därtill Ingemar Kihlström, styrelseordförande Miris Holding AB. 

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta per brev till: Valberedningen, Miris Holding AB, Kungsgatan 115, 753 18 Uppsala eller via e-post, Pernilla.Rosenberg@miris.se

Uppsala den 2 mars, 2017

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk. Visionen är att fler och fler barn och vuxna har tillgång till mjölk av hög kvalitet.  Miris Holding AB är noterat på Aktietorget. 

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 MARS 2017.

Om oss

Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att våra kunder kan leverera mjölk av hög kvalitet till barn och vuxna.

Prenumerera

Dokument & länkar