Miris nya varumärkesplattform och web

Miris har under våren arbetat fram en ny varumärkesplattform som lanseras idag. Syftet med förändringen av varumärkets budskap och profil är att bättre reflektera Miris av idag och dess strävan att åstadkomma en bättre start för förtidigt födda barn.

Miris har under det senaste året genomgått en förändring av strategisk inriktning och tagit steget fullt ut till att fokusera enbart på utvecklingen av Miris Human Milk Analyzer. Detta för att bättre kunna leda utvecklingen inom individualiserad nutrition baserad på bröstmjölk för förtidigt födda barn.

Företaget har varit i en fas av genomgående förändring, där kombinationen av teknisk kompetens och passionen för att utveckla en viktig marknad förenats med moderna arbetssätt för försäljning, marknadsföring, produktion och kvalitetsarbete. En del av detta förändringsarbete har varit framtagandet av den nya varumärkesplattformen med tillhörande grafiska profil.

”Det blev tydligt för mig när jag började mitt arbete på Miris att hjärtat och ambitionen hos vår personal inte riktigt reflekterades i varumärket, vilket för mig är en förutsättning för att lyckas med såväl intern- som externkommunikation!” Camilla Myhre Sandberg, CEO

Varumärkesplattformen kommer att ligga till grund för all kommunikation och marknadsföring och tjäna som stöd för den strategiska inriktningen av Miris. Först ut med den nya profilen blir Miris digitala kanaler där webben miris.se lanseras den 3 maj 2017. Under vår och sommar 2017 kommer sedan marknadsmaterialet att harmoniseras successivt.

”Det har varit en fantastisk förmån att få arbeta fram värdegrunden och kommunikationsplattformen tillsammans med de anställda på Miris och jag vet att vad vi nu har utvecklat definitivt reflekterar vem vi är och vad vi brinner för på Miris! Lika viktigt, vad vi har utvecklat kommer göra det möjligt för oss att kommunicera med, göra material tillgängligt och tillhandahålla effektiv produktinformation för våra kunder.” Camilla Myhre Sandberg, CEO

Uppsala den 3 maj, 2017

För ytterligare information kontakta:
Camilla Myhre Sandberg, VD
Miris Holding AB
Telefon: 018-14 69 07 
E-post: camilla.sandberg@miris.se 

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk. Visionen är att fler och fler barn och vuxna har tillgång till mjölk av hög kvalitet. Miris Holding AB är noterat på Aktietorget. 

Om oss

Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att våra kunder kan leverera mjölk av hög kvalitet till barn och vuxna.

Prenumerera

Dokument & länkar