Capital Oil har inlett borrning av nya brunnar

Svenska Capital Oil AB har inlett en ny fas i sitt arbete med att utveckla oljefält i västra Ukraina i och med att borrning av den första oljeprospekteringsbrunnen har påbörjats.

– Det innebär att Capital Oil, förutom att renovera och producera olja ur äldre brunnar, nu tagit ett stort steg mot utvinning också ur nya brunnar, säger Leif Larsson, VD, Capital Oil.

Starten för borrning av den första prospekteringsbrunnen baseras på ny seismisk data, insamlad av Capital Oil. Det är också den första i en serie borrningar under den kommande vintern. Syftet med dessa är att utvärdera utbredningen av det oljelager som finns i området samt att testa underliggande lager.

Capital Oil inleder i och med borrstarten en ny fas i arbetet med att utveckla och återuppväcka de slumrande oljeresurserna i Västra Ukraina. Bolagets ukrainska dotterbolag, som står för den operativa verksamheten på plats, har bemannats för att uppfylla de krav som nu ställs.

– Vi har under de senaste månaderna etablerat den organisation som behövs, med petroleumingenjörer, geologer/geofysiker, borrledare och ekonomer för att påbörja och säkerställa produktion ur de brunnar vi borrar, säger Leif Larsson

Om oss

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag verksamyt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North. Under 2011 förvärvade Misen Energy AB Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, KarpatyGaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och resultat av ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan Misen Energys helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB, KarpatyGaz (tillsammans 50,01%) och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.Värdet av dessa tillgångar bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB. För vidare information se www.misenenergy.se.

Prenumerera

Dokument & länkar