CAPITAL OIL PRODUCERAR OLJA

Svenskt bolag utvinner oljetillgångar i Ukraina

Svenska Capital Oil som arbetar med oljeutvinning i västra Ukraina, har påbörjat produktion ur äldre brunnar. Det rör sig om gamla, läckande brunnar som renoverats. Dessa är belägna i Kubash-Lukva regionen, där det tidigare läckt olja rätt ut i naturen. Capital Oil har genom renoveringen bidragit till att förbättra miljön i området.

– Detta är en milstolpe för oss. Vi vet att det finns olja i området men att inleda produktion är en verklig bekräftelse för oss själva och för våra aktieägare att vi satsat rätt, säger Leif Larsson, VD för Capital Oil.

God oljekvalitet
Brunnarna som nu tagits i produktion beräknas ge ca 25-30 fat olja per dag. Oljan är av mycket god kvalitet. Den har en önskvärt låg svavelhalt och likaledes hög dieselfraktion.

Nya borrhåll
Förutom de brunnar som nu tagits i produktion går Capital Oil en spännande höst till mötes med borrning av nya brunnar.

– Vi har tecknat avtal med lokala ukrainska bolag för borrning av nya brunnar. Vi planerar borrstarten för den första nya brunnen till senare delen av oktober, berättar Leif Larsson.

Om oss

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag verksamyt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North. Under 2011 förvärvade Misen Energy AB Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, KarpatyGaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och resultat av ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan Misen Energys helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB, KarpatyGaz (tillsammans 50,01%) och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.Värdet av dessa tillgångar bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB. För vidare information se www.misenenergy.se.

Prenumerera

Dokument & länkar