Delårsrapport från Capital Oil

SVENSKA CAPITAL OIL AB (publ)
Org. Nr. 556526-3968

Delårsrapport för januari - juni 2007

Väsentliga händelser under andra kvartalet
- Intäkterna uppgick till 239 KSEK (0)
- Rörelseresultatet uppgick till -4 085 KSEK (-1391)
- Periodens resultat uppgick till -3 642 KSEK (-1 393)
- Nyemission om 100,8 MSEK samt listning på First North genomförd 12 juni

Väsentliga händelser efter andra kvartalet
- Produktionsfas av råolja inledd och produktion sker från gamla, reparerade brunnar
- Projekteringsarbete för sex nya borrhål under 2007 går som planerat och borrstart
beräknas ske i början av september
- Borr- och projekteringskostnader ligger i linje med den ursprungliga planen
- Ny seismisk kartläggning av licensblocken är genomförd
- Förhandling med ukrainska myndigheter om utvidgning av nuvarande licenser pågår
- Två egna borriggar kontrakterade

Svenska Capital Oil AB är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag verksamt i västra
Ukraina. Capital Oils aktier är listade på First North under symbolen COIL.

Svenska Capital Oil AB (publ) AB
Kungsportsavenyn 34
411 36 GÖTEBORG
Telefon: 031 759 50 70

Om oss

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag verksamyt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North. Under 2011 förvärvade Misen Energy AB Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, KarpatyGaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och resultat av ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan Misen Energys helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB, KarpatyGaz (tillsammans 50,01%) och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.Värdet av dessa tillgångar bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB. För vidare information se www.misenenergy.se.

Prenumerera

Dokument & länkar