Förändring i styrelsen för Misen Energy AB (publ)

Henry Cameron har beslutat att lämna styrelsen i Misen Energy AB. Sedan första januari i år har Henry och hans familj förvärvat en majoritetspost i ett företag som sysslar med systemdesign och installation av värmepumpar vilket ställer stora krav på hans tid nu och i framtiden.

I detta läge har han kommit till slutsatsen att than inte har den tid som krävs för ett fortsatt styrelseengagemang i Misen Energy.

Styrelsens ordförande, Tore I. Sandvold, riktar ett varmt tack till Henry för hans ovärderliga bidrag och stöd i styrelsen. Hans djupa och breda erfarenhet och kloka tankar har varit mycket värdefulla. Henry önskas all framgång i sin nya verksamhet.

Henry Camerons post i styrelsen blir vakant till Årsstämman i maj.

För ytterligare information, kontakta:

Göran Wolff, VD                                                         

Telefon  + 46 31 – 759 50 72                                              

Mobil + 46 709 – 45 48 48                                                  

e-post goran@misenenergy.se                                          

Misen Energy AB (tidigare Svenska Capital Oil AB) är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag med verksamhet i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North.

Genom förvärvet av Misen Enterprises AB, med dess ukrainska dotterbolag KarpatyGaz, erhöll bolaget 2011 rättigheterna till 50,01 % av avkastningen från ett gasutvinningsprojekt i Ukraina som kommer att tillföra bolaget betydande gastillgångar. Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.

Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan bolagets helägda dotterbolag Misen Enterprises AB, Karpatygaz och Ukrgazvydobyvannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till statliga Naftogaz Ukraine. Värdet av dessa tillgångar har värderats av PriceWaterhouseCoopers i Ukraina och bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.

Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram.

Misen Energy AB (tidigare Svenska Capital Oil AB) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq OMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB.

För vidare information se www.misenenergy.se

Taggar:

Om oss

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag verksamyt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North. Under 2011 förvärvade Misen Energy AB Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, KarpatyGaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och resultat av ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan Misen Energys helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB, KarpatyGaz (tillsammans 50,01%) och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.Värdet av dessa tillgångar bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB. För vidare information se www.misenenergy.se.

Prenumerera

Dokument & länkar