Kallelse till Årsstämma i Misen Energy AB (publ) och ändrat publiceringsdatum för årsredovisningen 2012.

Aktieägarna i Misen Energy AB (publ), org nr 556526-3968, (Bolaget) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2013 kl.09:00. Stämman hålls på adress:

Baker & McKenzie Advokatbyrå, Vasagatan 7, vån 8, 101 23 Stockholm.

Den kompletta kallelsen bifogas och finns även på Bolagets hemsida www.misenenergy.se och kungörs den 23 april i POST- och INRIKES TIDNINGAR samt meddelas att kallelse skett genom annons i Dagens Industri den 24 april.

Offentliggörandet av årsredovisningen 2012 genom publicering på Bolagets hemsida på svenska och engelska kommer att göras torsdagen den 2 maj i stället för som tidigare meddelats på hemsidan den 8 maj. Kalendariet på hemsidan kommer att uppdateras till detta datum.

För ytterligare information, kontakta:

Göran Wolff, VD                                                         

Telefon  46 31 – 759 50 72                                              

Mobil 46 709 – 45 48 48                                                  

e-post goran@misenenergy.se                                          

Misen Energy AB (tidigare Svenska Capital Oil AB) är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag med verksamhet i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North.

Genom förvärvet av Misen Enterprises AB, med dess ukrainska dotterbolag KarpatyGaz, erhöll bolaget 2011 rättigheterna till 50,01 % av avkastningen från ett gasutvinningsprojekt i Ukraina som kommer att tillföra bolaget betydande gastillgångar. Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.

Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan bolagets helägda dotterbolag Misen Enterprises AB, KarpatyGaz och Ukrgazvydobyvannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till statliga Naftogaz Ukraine.

Värdet av dessa tillgångar  bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.

Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram.

Misen Energy AB har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq OMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB.

För ytterligare information se www.misenenergy.se

Taggar:

Om oss

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag verksamyt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North. Under 2011 förvärvade Misen Energy AB Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, KarpatyGaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och resultat av ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan Misen Energys helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB, KarpatyGaz (tillsammans 50,01%) och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.Värdet av dessa tillgångar bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB. För vidare information se www.misenenergy.se.

Prenumerera

Dokument & länkar