Misen Energy AB (publ) har träffat avtal om försäljning av 128 mmcm naturgas

I slutet av första kvartalet 2014 har Misen Energy AB (publ) och dess dotterbolag LLC Karpatygaz träffat avtal om försäljning av 128 miljoner kubikmeter (mmcm) naturgas. Av denna volym utgör 88 mmcm 50 % av produktionsvolymen från första kvartalet 2014 medan 40 mmcm avser del av den gas som producerades under 2013 och som har förvarats i underjordiska lager. Därmed har dotterbolaget LLC Karpatygaz kunnat påbörja ett flertal betalningar av Joint Activity:s (JA) utestående skatteskulder. Förhandlingar pågår angående rätt att sälja ytterligare produktion. Detta kan leda till att situationen där produktionen måste lagras upphör och osäkerheten för den framtida verksamheten och den fortsatta driften förväntas därför minska. Ledningen fortsätter att följa situationen och kommer att rapportera till marknaden.

För ytterligare information kontakta:

Göran Wolff, VD

Telefon:                      +46 31 759 50 72

                                   +46 709 45 48 48

E-post:                       goran@misenenergy.se

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq OMX First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 samtliga aktier i Misen Enterprises AB och dess helägda ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive rättigheterna till 50,01 % av intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina.
Rättigheterna och samarbetet avseende gasutvinning regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgazvydubovannya (49,99 %), den största privata producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraina.
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq OMX First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq OMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se

Om oss

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag verksamyt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North. Under 2011 förvärvade Misen Energy AB Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, KarpatyGaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och resultat av ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan Misen Energys helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB, KarpatyGaz (tillsammans 50,01%) och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.Värdet av dessa tillgångar bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB. För vidare information se www.misenenergy.se.

Prenumerera