Rapport från Q3 2015 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information i Q3 2015 rapporten från Misen Energy AB (publ) som offentliggjordes idag, den 27 november 2015. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på svenska och engelska på bolagets hemsida: http://misenenergy.se/en/main/investors/reports_se

Q3 i sammanfattning:

 • Under Q1-Q3 2013 påverkades investeringsprogrammet negativt av den ständigt ökande skatten på utvinning av naturtillgångar vilket har resulterat i endast marginell ökning av produktionsnivåerna under de första nio månaderna 2015
 • Under de första nio månaderna 2015 stod det av Misen ledda JA inför lägre försäljningspriser, högre skatt på utvinning av naturtillgångar och en försvagning av den ukrainska valutan, vilket har lett till en minskning av koncernens rörelseresultat med 87 % jämfört med de första nio månaderna 2014 samt och en minskning av koncernens nettoomsättning med 14 %
 • Ackumulerad vinst per aktie under de första nio månaderna 2015 är 93,6 % lägre än under de första nio månaderna 2014

Viktiga händelser:

 • Skatten på utvinning av naturtillgångar som påförs samarbetsprojekten (joint activities, JA) verksamma i Ukraina höjdes från 65 % till 70 % för Q3 2015
 • Under Q3 2015 satte JA i drift fyra kompressorstationer (booster compressor stations, BCS)
 • Under Q3 2015 har den ukrainska valutan varit relativt stabil i förhållande till SEK men nettoeffekten under de första nio månaderna 2015 förblir negativ då UAH-växlingskurs gentemot SEK har fallit med -19,8 %

Januari – september 2015 (2014):

 • Koncernens rörelseresultat 50 109 TSEK (389 800 TSEK)
 • Koncernens nettoomsättning 673 921 TSEK (784 565 TSEK)
 • Vinst per aktie 0,10 SEK (1,57 SEK)
 • Produktion av naturgas 523,7 miljoner kubikmeter (515,0)

Viktiga händelser efter utgången av Q3 2015:

 • I början av oktober 2015 lämnade Misen en underrättelse till Ukrainas regering om investeringstvist i enlighet med investeringsskyddsavtalet mellan Sverige och Ukraina (Bilateral Investment Treaty, BIT). Misen notifierade Ukraina att en tvist hade uppstått mellan bolaget och Ukraina avseende Misens investeringar i Ukraina, som kontinuerligt utsätts för diskriminerande 70 % royalty på gaspriset som fastställts av tillsynsmyndigheten, och bjöd in Ukraina att genom konsultation och förhandlingar försöka lösa tvisten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se

Misen Energy AB (publ) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North Stockholm.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Värdet av dessa tillgångar bedöms betydligt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Consensus Asset Management AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Om oss

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag verksamyt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North. Under 2011 förvärvade Misen Energy AB Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, KarpatyGaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och resultat av ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan Misen Energys helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB, KarpatyGaz (tillsammans 50,01%) och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.Värdet av dessa tillgångar bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB. För vidare information se www.misenenergy.se.

Prenumerera