MISSING PEOPLE FYLLER FEM ÅR – OCH TAR SAMTIDIGT NÄSTA STEG SOM ORGANISATION

Missing People firar idag fem år. Sedan starten 2012 har den ideella organisationen varit ett komplement till samhällets övriga resurser vid eftersök av försvunna personer och arrangerat sökinsatser för att hitta försvunna personer.

Missing People är numer ett viktigt stöd till anhöriga samt till Polisen och har en bevisad förmåga att kunna arrangera sökinsatser och hitta försvunna människor oavsett storlek på insatsen. 

Missing People använder sig i första hand av sociala medier för att sprida efterlysningar och anordna sökinsatser. Facebook är en viktig kanal för verksamheten, där föreningen har 568 000 följare. Det innebär att en efterlysning eller kallelse till en skallgång når väldigt många personer på kort tid. 

- Jag är stolt över den enorma utveckling Missing People har gjort som organisation på så kort tid. Från att varit en idé hos några fantastiska eldsjälar till denna nationella folkrörelse. Missing People vore ingenting utan alla de frivilliga personer som oberoende av omständigheter ger av sin tid för att söka efter försvunna personer - och som räddar liv, säger Magnus Idebro, Ordförande, Missing People.


Missing People har fått 90-konto
I samband med 5-årsjubileet har Svensk Insamlingskontroll beviljat 90-konto åt Missing People. Det innebär att Missing People är en av Svensk Insamlingskontrolls godkända organisationer och kommer att granskas av denna organisation.

- Som en ideell organisation är vi beroende av stöd från privatpersoner, företag och andra organisationer för att kunna finansiera vår verksamhet. Vi vill fortsätta kunna arrangera sökinsatser och hitta försvunna människor, men det kräver resurser och därför är det positivt att Svensk Insamlingskontroll godkänt oss som innehavare av 90-konto, säger Helene Brinkenfeldt, Verksamhetschef, Missing People.

Med vänlig hälsning
Missing People Sweden


Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Magnus Idebro                                            Helene Brinkenfeldt
Ordförande, Missing People                     Verksamhetschef, Missing People
Mobil: 070-343 54 44                                 Mobil: 073-362 58 51

Om Missing People

Missing People är en rikstäckande, ideell organisation som hjälper anhöriga och Polisen i arbetet med att söka efter försvunna personer. Allt från stora sökinsatser med ett stort antal frivilliga till mindre sökinsatser med ett fåtal aktiva. För anhöriga och försvunna är våra sökinsatser och vårt stöd alltid lika viktigt. Varje år anmäls cirka 7 000 personer som försvunna, 10 % av dessa försvinnanden kräver insatser från Missing People och Polisen.

Missing People har 23 regionala avdelningar, över 40 000 engagerade personer som är beredda att ställa upp när det blir en sökinsats samt närmare 600 000 följare på Facebook som hjälper oss att sprida våra efterlysningar.

Om oss

Missing People Sweden är en ideell förening som publicerar efterlysningar och hjälper polis och anhöriga med att arrangera skallgångar när personer försvinner spårlöst. Verksamheten startade i januari 2012 och vi har sedan dess hjälpt anhöriga med efterlysningar, skallgångar och hundspårning runt om i Sverige.

Dokument & länkar