Missing People Sweden, Jojka och Truecaller i omfattande samarbete kring reklamfinansierade SMS

Missing People Sweden (MPS) har drygt 25.000 frivilliga sökare registrerade över hela landet. När det blir aktuellt med en sökinsats är det av yttersta vikt att MPS snabbt och rationellt når de sökare som är registrerade i aktuellt län så att sökinsatsen kan påbörjas utan onödig tidsspillan. I Jojka har MPS en samarbetspartner som mycket väl uppfyller dessa kriterier. MPS skickar månatligen ut över 100 000 SMS vilket för en ideell förening medför betydande kostnader. Inom de närmaste åren beräknar MPS att den månatliga SMS trafiken kommer att överstiga 500 000 SMS.

Jojka har tecknat avtal med Truecaller där Truecaller förbinder sig att tillsvidare finansiera MPS:s SMS-trafik. För Jojka innebär detta att den första kunden inom vårt nya verksamhetsområde lanseras. Ordervärdet för Jojka uppskattas inledningsvis till ca SEK 500 000.

Vi på Truecaller ser ett mycket stort värde i att kunna hjälpa MPS i deras fortsatta arbete att hjälpa människor i nöd. Insaterna som MPS gör är beundrandsvärda och vi vill gärna vara involverade i deras fortsatta utvecklingsarbete. För oss finns det också ett stort värde av att nå ut till en så bred målgrupp som MPS har med vår världsledande telefondatabas, säger Nami Zarringhalam medgrundare av Truecaller i en kommentar”

”Att få Truecaller som huvudsponsor är vi mycket tacksamma för. Inte nog med att vi får vår SMS trafik finansierad vi får också möjligheten att etablera samarbete med den klart bästa telefondatabasen i världen vilket avsevärt kommer att underlätta vårt arbete. Vår förhoppning är att fler företag kommer vilja vara med och hjälpa oss finansiera vår utveckling genom att ingå liknande samarbetsavtal med Jojka säger Peder Schillerström, styrelseledamot i MPS i en kommentar”.

På förekommen anledning vill vi återigen informera om att Stefan Lennhammer är ordförande i såväl Jojka som i Truecaller men att han inte varit delaktig i framtagande av avtalet.

SMS-marknadsföring och kommunikation med nya och befintliga kunder är rätt använt mycket effektivt. Det är i många fall helt obruten mark där aktörerna har mycket att vinna på att vara tidigt ute. 98 % av alla SMS som skickas läses, 97 % inom 3 minuter.
              

Om Jojka
Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 500 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.

Om Missing People Sweden
Missing People Sweden är en ideell organisation som publicerar efterlysningar och samordnar och genomför skallgångar av försvunna personer i Sverige. MPS har ett nära samarbete med anhöriga och polis och tar alltid poliskontakt innan en efterlysning med MPS som avsändare publiceras. Organisationsnummer 802463-5867.

     

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, CEO Jojka Communication AB, rutger.lindquist@jojka.com, telefon 0709966666
Peder Schillerström, Missing People Sweden, peder@missingpeople.se, telefon 0709121255
      

Med vänlig hälsning

Missing People Sweden
Kenneth Söderlund

Pressansvarig
Mobil 0705 834555
press@missingpeople.se

Taggar:

Om oss

Missing People Sweden är en ideell förening som publicerar efterlysningar och hjälper polis och anhöriga med att arrangera skallgångar när personer försvinner spårlöst. Verksamheten startade i januari 2012 och vi har sedan dess hjälpt anhöriga med efterlysningar, skallgångar och hundspårning runt om i Sverige.

Dokument & länkar