MISSING PEOPLE VILL ANVÄNDA DRÖNARE

Missing People vill kunna använda kameraförsedda drönare för att söka efter försvunna personer. Organisationen har därför ansökt om tillstånd för hela Sverige hos Länsstyrelsen i Stockholms län i väntan på en lagändring.

- Skillnaden mellan att hitta den vi söker inom några timmar jämfört med om det tar mycket längre tid kan i slutänden vara skillnaden mellan liv och död. För oss skulle användandet av drönare förbättra och förenkla våra insatser som syftar till att rädda liv, eller att återfinna fynd, kvarlevor av personer som varit försvunna så länge att hoppet om att finna dem vid liv är ute, säger Stefan Haggö, verksamhetsledare Missing People i Blekinge.

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade i oktober 2016 att kameraförsedda drönare ska betraktas som kameraövervakning. Det innebär att man sedan dess måste söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Det behövdes inte före domstolens beslut.

Missing People anser att nuvarande tolkning av lagen om kameraövervakning är mycket olycklig när det gäller drönare som används för att söka efter försvunna personer, samtidigt som vi förstår behovet av att kunna skydda allmänheten mot integritetskränkande kameraövervakning.

Även regeringen har insett att domslutet i oktober 2016 fått oönskade effekter. Regeringen har därför föreslagit en lagändring som beräknas börja gälla i augusti 2017. Lagändringen skulle innebära att vi får använda drönare utan kameraövervakningstillstånd igen, precis som det var före oktober.  Missing People anser dock att lagändringen behöver komma snabbare än i augusti.

- Drönare är ett viktigt komplement till att söka med skallgångspatruller. Drönare kan användas för att söka av områden som kan vara svåra eller farliga att söka med hjälp av vanlig skallgång.  Drönare sparar också mycket tid jämfört med fotpatruller vilket är en otroligt viktig faktor i våra sökinsatser, säger Stefan Haggö vidare.

Under tiden som myndigheterna behandlar vår ansökan om tillstånd får inte Missing People använda drönare. Trots att drönarna kan bidra till vår ambition att snabbt och effektivt hitta personer och i bästa fall rädda livet på personer som är försvunna.

Missing People Sweden hoppas därför på både ett snabbt tillstånd från Länsstyrelsen och att Riksdagen snabbt ändrar lagen så som Regeringen har föreslagit.


Har du frågor är du välkommen att kontakta: 

Stefan Haggö                                             
Verksamhetsledare, Missing People Blekinge                         
Mobil: 0708556669         

Helene Brinkenfeldt
Verksamhetschef, Missing People
Mobil: 073-362 58 51

Om Missing People

Missing People är en rikstäckande, ideell organisation som hjälper anhöriga och Polisen i arbetet med att söka efter försvunna personer. Allt från stora sökinsatser med ett stort antal frivilliga till mindre sökinsatser med ett fåtal aktiva. För anhöriga och försvunna är våra sökinsatser och vårt stöd alltid lika viktigt. Varje år anmäls cirka 7 000 personer som försvunna, 10 % av dessa försvinnanden kräver insatser från Missing People och Polisen.

Missing People har 24 regionala avdelningar, över 40 000 engagerade personer som är beredda att ställa upp när det blir en sökinsats samt närmare 600 000 följare på Facebook som hjälper oss att sprida våra efterlysningar.

Taggar:

Om oss

Missing People Sweden är en ideell förening som publicerar efterlysningar och hjälper polis och anhöriga med att arrangera skallgångar när personer försvinner spårlöst. Verksamheten startade i januari 2012 och vi har sedan dess hjälpt anhöriga med efterlysningar, skallgångar och hundspårning runt om i Sverige.

Dokument & länkar