PRESSMEDDELANDE

Missing People Sweden (MPS) fyller idag 4 år! Organisationens tillkomst och utveckling visar tydligt på behovet av civila resurser som ett komplement till samhällets övriga resurser vid eftersök av försvunna personer.

MPS är ett stöd till anhöriga samt till Polis och Räddningstjänst och har en bevisad förmåga att kunna arrangera sökinsatser och hitta försvunna människor - även stora insatser som exempelvis i Kinnekulle där över 1.000 sökare deltog varje dag. MPS har idag förutsättningar att organisera och strukturera alla civila resurser vid en sökinsats vilket underlättar och ökar möjligheten för Polisen att fokusera på sin egen viktiga insats. Polisen har en (1) kontaktyta för de civila resurserna.

Idag är MPS en demokratisk folkrörelse där engagerade medborgarna tar ett medmänskligt ansvar och hjälper till att bidra till ett bättre samhälle. Innan februari månads utgång varje år väljs den lokala ledningsgruppen.

MPS är rikstäckande med 24 lokala ledningsgrupper och 29 lokala insatsgrupper spridda över hela landet. Över 44.000 personer är registrerade i det s.k. skallgångsregistret. Jourgruppen, som är tillgänglig dygnet runt årets alla dagar, hanterar mellan 1 och 3 nya ärenden varje dag.

MPS använder s.k. crowdsourcing genom moderna kommunikationsvägar så som sociala medier för att sprida efterlysningar och anordna sökinsatser. Föreningens Facebooksida med hela 526.000 följare är ett exempel på ett viktigt medie för verksamheten. Det innebär bl.a. att en efterlysning eller kallelse till en skallgång når 100-tusentals personer på kort tid.

Daniel Brodin, ordförande: ”MPS har lyckats med bedriften att gå från en idé hos några fantastiska eldsjälar till denna nationella folkrörelse på kort tid. Att vara delaktig i organisationen är helt fantastiskt. Vi organiserar eftersök på försvunna personer och vi söker så länge vi har frivilliga som kommer till våra insatser. Och vi räddar liv, 87% av insatserna avslutas med att personen återfinns vid liv. Missing People vore ingenting utan alla dessa frivilliga personer som oberoende av väder, ger sin tid till oss för att söka efter en försvunnen person."

Juni 2015 anställdes en verksamhetschef med stöd från Postkodlotteriet. Helene Brinkenfeldt säger: ”Under mitt första halvår som verksamhetschef har jag imponerats över alla de människor som på frivillig basis ser till att vår organisation har möjlighet att genomföra sökinsatser och hjälpa anhöriga runt om i Sverige. Med tanke på att antalet insatser har ökat över tid, så finns det verkligen ett stort behov av en organisation som Missing People Sweden.”

Finansiering sker tack vare bidrag från privatpersoner, företag, stiftelser och Postkodlotteriet. MPS har inga statsbidrag. Den kraftiga tillväxten ger ökade kostnader och stora resurser läggs ner för att säkerställa att förutsättningar finns för att möta utvecklingen.

Vill du komma i kontakt med lokala representanter från MPS – ring undertecknad eller sänd ett mail till press@missingpeople.

Kontaktpersoner i övrigt:
Ordförande Daniel Brodin 0736008660
Verksamhetschef Helene Brinkenfeldt, 0733625851
Pressansvarig (undertecknad)

Med vänlig hälsning
Missing People Sweden
Kenneth Söderlund
Pressansvarig
mobil 0733 626074
mail press@missingpeople.se

Taggar:

Om oss

Missing People Sweden är en ideell förening som publicerar efterlysningar och hjälper polis och anhöriga med att arrangera skallgångar när personer försvinner spårlöst. Verksamheten startade i januari 2012 och vi har sedan dess hjälpt anhöriga med efterlysningar, skallgångar och hundspårning runt om i Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar