Borås- och Montreal-företaget Mitec-BEVE köper delar av ledande telekom-bolag

Borås- och Montreal-företaget Mitec-BEVE köper delar av ledande telekom- bolag Mitec-BEVE, bolaget som bildades i år när Boråsföretaget BEVE Invest AB gick samman med kanadensiska Mitec Telecom, köper stora delar av Com Dev International Ltd. Därmed etableras en verksamhetsbas i Kina, kundbasen ökar och bolaget får ökad kompetens inom flera olika mobiltelefoniteknologier. Förvärvet omfattar det internationella företaget Com Devs mobiltelefoniverksamhet i Kina, en satellitbasstation i England, samt anläggningar för mobil-, satellit- och mikrovågskommunikation i England och Kanada. I och med övertagandet förstärker man också sin position inom teknologierna för GSM, CDMA2000 och UMTS/3G. Kina: Fem miljoner nya abonnenter i månaden - Vi arbetar aktivt med utvecklingen av den kinesiska marknaden, och detta ger oss en omedelbar närvaro på den lokala marknaden., berättar Thomas Nuorimaa, ansvarig för Europa och Asien. Förvärvet är en del i vår tillväxtstrategi. För bolagets kunder, de ledande mobiltelefonisystem-tillverkarna, är den kinesiska marknaden allt viktigare. Därför vill även Mitec-BEVE, som ledande leverantör av tekniska lösningar, finnas på plats. - Förvärvet påskyndar vår tillväxt genom att öka vår kundbas och globala täckning, säger Myer Bentob, VD och koncernchef för Mitec-BEVE. Affären, som värderas till drygt 150 miljoner kronor, beräknas vara avslutad den sista januari 2002. Betalningen sker i både kontanter och aktier i Mitec-BEVE. För mer information kontakta: Lars Dagerholt Anders Segerblom Pressansvarig BEVE Invest AB Tel. 08 679 92 12 Tel. 033 23 35 00 lars.dagerholt@fourc.se anders.segerblom@beve.se Information om Mitec finns på www.mitectelecom.com, COM DEV International finns på www.comdev.ca ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00630/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00630/bit0001.pdf

Dokument & länkar