ETOUR kan stärkas genom nya nationella satsningar

Regeringens särskilda utredare Britt Bohlin har presenterat utredningen kring Sveriges besöksnäring. För ETOUR ger förslagen nya möjligheter att arbeta med forskningsområden riktade mot privat och offentlig sektor, men det innebär också att turism- och besöksnäringens forskningsbehov generellt sett stärks.

− Det är mycket positivt och viktigt att utredningen föreslår en ny nationell funktion med ansvar för långsiktig utveckling och innovation i besöksnäringen. Utredningen visar på tre olika förslag och beroende på vilket av dem som slutligen genomförs så vet vi också mer om vad ETOURs roll blir. Men, oavsett vilket av de tre så är faktumet att forskningens betydelse för utveckling och innovation lyfts fram, säger Maria Lexhagen, docent ETOUR och medlem i utredningens expertgrupp.

Totalt är nästan 169 000 personer sysselsatta inom turism och under 2016 ökade andelen sysselsatta med 6,9 procent. Näringen utgör också en allt större del av den svenska exporten. Turismens exportvärde på 120 miljoner kronor kan till exempel jämföras med järn- och stålexporten som under 2016 uppgick till 51 miljarder.

Utredningen Sveriges besöksnäring, med underrubriken ”En samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt”, startade i november 2016 och har nu lämnat över sitt slutbetänkande till regeringen.

− I vår utredning konstaterar vi bland annat att Sverige i framtiden har ett stort behov av en tydlig innovationspolitik för besöksnäringen och att det behövs en kraftsamling kring forskning generellt. Vi ser att vi måste öka forskningens kritiska massa och vi ser också att det behövs en nationell funktion för dessa frågor, säger Britt Bohlin.

Turismforskningsinstitutet ETOUR firade nyligen sina första 20 år. Sedan starten 1997 har ETOUR etablerat sig som en av Nordens främsta forskningsmiljöer inom turism. Institutet har idag ett 30-tal medarbetare och studenter från hela världen.

− Forskning för turism- och besöksnäringen är idag svagt utvecklad och underfinansierad. Vi ser att utredningen tagit höjd i sina förslag för att åtgärda detta och vi har stora förhoppningar på förslaget att statliga forsknings- och innovationsmyndigheter får i uppdrag att särskilt uppmärksamma och stödja turism-och besöksnäringens forskningsbehov, säger Maria Lexhagen, docent ETOUR och medlem i utredningens expertgrupp.


Kontaktpersoner:
Maria Lexhagen, docent ETOUR, 010-142 83 39

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Taggar:

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera