Forskare vid Mittuniversitetet granskar de svenska politiska partierna

De politiska partiernas interndemokrati och deras sätt att bedriva valkampanjer är två teman i en ny bok om svenska partier och partisystem som i dagarna kommer ut på Studentlitteratur. Två av Mittuniversitetets forskare medverkar i antologin, Niklas Bolin, universitetslektor i statsvetenskap och Lars Nord, professor i politisk kommunikation.

De politiska partiernas interndemokrati diskuteras av Niklas Bolin. Fokus i kapitlet ligger på partiernas formellt sett högsta beslutande organ - partikongressen - och på vilket sätt som den anses vara central för interndemokratiska beslutsprocesser.´

- Samtidigt som det oftast anses vara eftersträvansvärt att partier är internt demokratiska finns en uppfattning om att de har blivit allt mer toppstyrda organisationer. Men även om ledningar har betydande manöverutrymme är medlemmarna i de svenska partierna inte utan inflytande, säger Niklas Bolin.

Partiernas sätt att bedriva valkampanjer analyseras av Lars Nord, som i sitt kapitel beskriver hur svenska valkampanjer utvecklats över tid och vilken betydelse inflytande från andra länder, inte minst USA, haft på utvecklingen av de svenska valrörelserna.

- Alla partier i Sverige, från höger till vänster, har blivit mer professionella i sitt sätt att kampanja, men alla metoder och kampanjtekniker fungerar inte bland de svenska väljarna som till exempel välregisserade massmöten eller negativ tv-reklam, säger Lars Nord.

Redaktör för boken är docent Magnus Hagevi, Linnéuniversitetet. Mer information om boken ”Partier och partisystem” och kapitlen om de svenska partiernas arbete, internt och i valkampanjer, kan fås via förlagets webbplats eller direkt från författarna.

Kontakt:
Niklas Bolin, 060-14 86 11, e-post: niklas.bolin@miun.se 
Lars Nord, 070-550 93 33, e-post: lars.nord@miun.se

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera

Media

Media