Hållbarhet i fokus i ny bok och i färsk poddserie

Hur resonerar Daniel Kindberg, VD på Östersundshem och ordförande för Östersunds FK kring hållbarhet och vad säger Sundsvalls kommuns kommunalråd Peder Björk om samma tema?! De är två av 34 medförfattare i en ny bok om hållbarhet. Bakom boken står forskare från Mittuniversitetet. 

Hur resonerar Daniel Kindberg, VD på Östersundshem och ordförande för Östersunds FK kring hållbarhet och vad säger Sundsvalls kommuns kommunalråd Peder Björk om samma tema?! De är två av 34 medförfattare i en ny bok om hållbarhet. Bakom boken står forskare från Mittuniversitetet.

− Vår förhoppning är att boken ska ge en ökad kunskap om hållbarhet och alla dimensioner som ryms i begreppet. Skrivprocessen i sig har också bidragit till ökat samarbete och kunskapsutbyte inom och utanför forskarsamhället, vilket behövs för ett framgångsrikt och hållbart samhällsbyggande, säger Sara Nyhlén, lektor i statsvetenskap, som är en av redaktörerna för Hållbarhetens många ansikten.

Idén föddes i september 2016 när forskare från Mittuniversitetet samlades för att diskutera hur det hållbara samhällsbyggandet kan bli mer omfattande. Boken Hållbarhetens många ansikten – samtal, forskning och fantasier är en antologi där hållbarhetsbegreppet diskuteras ur en mängd olika perspektiv.

Trettiofyra författare har bidragit till boken i olika konstellationer. Bland dem finns, förutom forskare inom ett stort antal ämnen, bland andra Carina Bergqvist Palm, chef för Nordea region Norr, Sundsvalls kommuns kommunalråd Peder Björk och Daniel Kindberg, VD för Östersundshem samt ordförande för Östersunds FK.

I anslutning till boken publiceras också det första avsnittet av fyra i Hållbarhetspodden. Här möts forskare och yrkesverksamma utanför akademin för att diskutera olika aspekter av hållbart samhällsbyggande. I det första avsnittet som rör ekonomisk tillväxt medverkar, förutom Carina Bergqvist Palm, också Peter Öhman, centrumledare för Centrum för ekonomiska relationer på Mittuniversitetet, Annette Thörnquist, docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet och Eva-Marie Blusi Thyberg, ekoekonomistrateg på Sundsvalls kommun.

− När vi sammanför personer med olika erfarenheter och perspektiv blir det väldigt spännande samtal. Förhoppningsvis väcker podden tankar hos lyssnaren som leder till fortsatta samtal i fikarummet eller vid middagsbordet, säger Sara Nyhlén.

Boken och podden är en del av projektet Hållbart samhällsbyggande: Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder, som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. I projektet samverkar flera verksamhetsområden på Mittuniversitetet. Boken och podden nås via www.miun.se/hasa

Kontaktpersoner:
Sara Nyhlén, redaktör och lektor i statsvetenskap, telefon 072-581 88 94, e-post sara.nyhlen@miun.se
Gustav Lidén, redaktör och docent i statsvetenskap, telefon 072-581 89 26, e-post gustav.liden@miun.se
Edith Andresen, redaktör och lektor i företagsekonomi, telefon 072-581 86 84, e-post edith.andresen@miun.se

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Taggar:

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera

Media

Media