Högskoleverkets nya kvalitetsutvärderingar kritiseras

Sveriges universitets och högskoleförbund (SUHF) riktar skarp kritik mot Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar av högre utbildning. Det riskerar att undergräva förtroendet för de kommande resultaten av utvärderingarna menar Mittuniversitetets ledning.

Nästa vecka släpper Högskoleverket de första resultaten av de nya kvalitetsutvärderingarna av svensk högre utbildning. Men det nya utvärderingssystemet har enligt den europeiska kvalitetssäkringsorganisationen ENQA så allvarliga brister att värdet och förtroendet för svensk högre utbildning riskerar att urholkas internationellt. ENQA är den organisation som består av Högskoleverkets europeiska motsvarigheter och SUHF skriver i ett pressmeddelande att den skarpa kritiken är befogad och att man är djupt bekymrad.

- Att Högskoleverkets nya system får så allvarlig kritik riskerar att undergräva förtroendet för de kommande utvärderingarna, menar Håkan Wiklund, vicerektor för kvalitetsarbetet vid Mittuniversitetet.

Högskoleverkets uppgift är att utvärdera all högre utbildning i Sverige. Utbildningarna värderas utifrån hur väl de når kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. Det system som regeringen beslutat att Högskoleverket ska använda stämmer inte med den gemensamma standard som sedan 2005 gäller för kvalitetssäkring av utbildning i Europa. Systemet anses avvika markant från vad som är vanligt i andra länder. Kritiken mot det svenska systemet innebär att Högskoleverket riskerar att uteslutas från det europeiska samarbetet.

- Den utvärdering som nu kommit tar i allt väsentligt upp den kritik som förts fram från universitet och högskolor under de senaste åren och en förhoppning är att detta nu leder till en omprövning av det svenska systemet, säger Anders Söderholm, rektor för Mittuniversitetet.

Det svenska kvalitetssystemet kritiseras också för att vara alltför kontrollinriktat och inte tillräckligt syfta till utveckling av utbildningarnas kvalitet. Systemet kritiseras också för att vara alltför detaljstyrt av regeringen.

Frågor kan ställas till:
Anders Söderholm, rektor, 070-322 86 40
Håkan Wiklund, vicerektor, 070-643 97 34

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera