Högsta betyg för kulturgeografi vid Mittuniversitetet

Högskoleverket ger högsta betyg för utbildningskvaliteten i ämnet kulturgeografi vid Mittuniversitetet. Det står klart efter en landsomfattande utvärdering av högre utbildningar. Kvaliteten i ämnena psykologi, medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik bedöms också som hög.

- Ett mycket roligt besked, kulturgeografi är ett viktigt ämnesområde, inte minst i vår turismutbildning. Högsta betyg i utvärderingen betyder också förstärkta resurser för utbildningen, säger Pär Olausson, prefekt för Institutionen för samhällsvetenskap.

Högskoleverket utvärderar kvaliteten på landets högre utbildningar på ett helt nytt sätt och med fokus på resultat. I en första omgång redovisas utvärderingar för sex ämnesområden. Och under våren kommer fler utvärderingar att presenteras fortlöpande.

I Högskoleverkets utvärdering står sig ämnesområdet kulturgeografi vid Mittuniversitetet särskilt väl och får omdömet ”mycket hög kvalitet”. Kulturgeografi kan läsas både som fristående kurs och som en del i turismprogrammet i Östersund.

Högskoleverket lämnar dessutom omdömet ”hög kvalitet” vad gäller ämnena psykologi, medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik.

Däremot ifrågasätter Högskoleverkets bedömargrupp kvaliteten i ämnet nationalekonomi. Gruppen lämnar där omdömet bristande kvalitet, vilket innebär att Högskoleverket kommer att göra fortsatta uppföljningar av utbildningskvaliteten.

- Nationalekonomi är ett förhållandevis litet ämne hos oss, men med en hög vetenskaplig kompetens. Det är viktigt att vi tar till oss bedömargruppens synpunkter och vi tillsätter omgående en grupp som särskilt ska arbeta för att förbättra kvaliteten, säger Pär Olausson.

Bakgrund Högskoleverkets kvalitetsbedömningar
Högskoleverkets bedömargrupp med ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare har värderat flera underlag och lämnar ett samlat omdöme i tre olika nivåer. Mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet.

Bedömningsgruppen har haft fyra olika underlag för sitt beslut: studenternas självständiga arbeten, en självvärdering som skrivs av lärosätet för varje utbildning (examen), studenternas erfarenheter av utbildningens resultat i förhållande till målen i examensbeskrivningen och enkäter till tidigare studenter.

Under 2011-2014 genomförs flera bedömningsomgångar och cirka 6 000 olika utbildningar i landet ska kvalitetssäkras.

Frågor kan ställas till:
Pär Olausson, prefekt, 070-512 10 56

Taggar:

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera