Höjd kvalitet i utbildningar i företagsekonomi

Universitetskanslerämbetet anser att kvalitetskraven i två tidigare ifrågasatta utbildningar inom företagsekonomi vid Mittuniversitetet nu är uppfyllda. Det visar en uppföljning efter flera åtgärder för att höja utbildningskvaliteten i ämnet.

Vid en granskning i maj 2012 hade Uk-ämbetet synpunkter på utbildningskvaliteten i företagsekonomi på kandidat- och magisternivå, utbildningarna gavs då omdömet bristande kvalitet. Efter flera åtgärder för att höja kvaliteten visar en uppföljning att utbildningarna nu håller en hög kvalitet.

– Vi ska ha en hög kvalitet i våra utbildningar och det är positivt att Uk-ämbetet menar att våra åtgärder ger resultat, säger Susanna Öhman, dekan.

Studenternas självständiga arbeten är en viktig grund i de pågående utvärderingarna av landets högre utbildningar. Här har flera åtgärder genomförts inom företagsekonomin vid Mittuniversitetet. Bland annat har tydligare riktlinjer införts för handledning av studenternas uppsatser, fler skrivuppgifter under studietiden för att förbereda inför uppsatsen och stramare rutiner för både handlednings- som examinationsarbetet har införts.

Var tredje utbildning i landet inom ämnet fick omdömet bristande kvalitet vid granskningen i maj 2012. Dessa får nu grönt ljus vid uppföljningen.

Kontakt:
Susanna Öhman, dekan, Fakulteten för humanvetenskap,
070-667 54 85, e-post: susanna.ohman@miun.se
Christer Strandberg, docent 060-14 86 79, e-post: christer.strandberg@miun.se

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera