Mittuniversitetet + bokhora.se = Bookie!

Tillsammans med Sveriges största bokblogg – bokhora.se - gör Mittuniversitetet en unik bloggsatsning. På bokhora.se får några av universitetets studenter möjlighet att blogga om litteratur och livet som humaniststudent i nya bloggen Bookie.

- Fantastiskt roligt att vi har kunnat nå fram till det här samarbetet. Humanistiska studier öppnar möjligheter genom de kompetenser som studenterna tränas i, inte minst i att tolka, värdera, analysera och producera text. Det vill Mittuniversitetet lyfta fram genom bloggsatsningen, säger Tomas Berglund, prefekt för institutionen för humaniora.

- Det här är både roligt och faktiskt ganska unikt för både bloggvärlden och universitetsvärlden törs jag säga, och det känns väldigt kul att få vara med på tåget. Vi tror att Bookie blir ett bra bidrag till vårt bloggande, säger Johanna Ögren, skribent på bokhora.se.

På Bookie – en blogg för bokberoende, bloggar Hanna Andersson, Umeå och Agneta Sjöberg, Kramfors. Ingen av dem är någon bok-rookie, utan de studerar litteraturvetenskap och kreativt skrivande vid Mittuniversitetet i Härnösand där universitetets utbildningar i humaniora samlas.

- Bookie kommer att ha studentens perspektiv på litteraturvetenskap, säger Hanna Andersson.

- För att citera Cicero: ”Ett hem utan böcker är som en kropp utan själ”, säger Agneta Sjöberg och tillägger: Vem vill väl vara utan sin själ?

Hanna och Agneta berättar osminkat om hur studentlivet kan se ut - att det är kul, stimulerande, givande och ibland riktigt jobbigt. Men också att studietiden tar en framåt – mot framtiden och drömmarna. Bookie skildrar inte bara vardagslivet på Mittuniversitetet, den vill också öka medvetenheten om de humanistiska ämnena, studier och litteratur i allmänhet.

- Det sprids ibland en krisbild av humaniora. Men vi vill, i det här fallet genom våra studenter och Bookie, också visa en motbild. Våra kurser är fortsatt attraktiva och det finns trots allt en efterfrågan på humanistisk kompetens på arbetsmarknaden, säger Tomas Berglund.

Frågor kan ställas till:
Tomas Berglund, prefekt, 0611-861 65, e-post: tomas.berglund@miun.se
Johanna Ögren, skribent på bokhora.se, 070-373 18 89, e-post: johanna@bokhora.se
Lena Ennnerfeldt Burman, informatör, 060-14 84 49, e-post: lena.ernerfeldt.burman@miun.se

 

Mittuniversitetet har totalt cirka 20 000 studenter, 55 utbildningsprogram och cirka 800 kurser inom bland annat Beteendevetenskap, Humaniora, IT & Data, Lärarutbildning, Medier, Naturvetenskap & Teknik, Samhällsvetenskap, samt Vård. Mittuniversitetet omfattar nio olika profilerade forskningsområden: Bank, försäkring, pension – Entreprenörskap och företagsutveckling – Hälsa, idrott och sportteknologi – Industriell informationsteknologi och digitala tjänster – Kris och risk – Lärande, bildning och kulturarv – Medier och kommunikation – Skogen som resurs – Turism och upplevelser. Mittuniversitetet har tre campusorter: Campus Härnösand – Campus Sundsvall – Campus Östersund

Gemensamt telefonnummer: 0771-975000, Gemensam telefax: 0771-975001, E-post: info@miun.se, Internet: www.miun.se

Taggar:

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera