Mittuniversitetet får bli Riksidrottsuniversitet

Mittuniversitetet och Halmstad högskola tillsammans med Malmö högskola får möjlighet att bli nya Riksidrottsuniversitet från och med 2018. 

− Det är ett fantastiskt besked som vi har fått idag och jag är väldigt glad och stolt. Det är ett stort erkännande för det arbete som har lagts ner på Mittuniversitetet under många år, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Mittuniversitetet har många års erfarenhet av det som kallas ”dubbla karriärer”, det vill säga kombinationen postgymnasiala studier och elitidrott. På Mittuniversitetet har genom åren funnits studenter som både lyckats internationellt och nationellt i sin idrott och klarat av studier och examen. Utnämningen gäller avtalsperioden 2018-2022.

− Vi är, på många områden, ledande i Sverige och internationellt på praktiknära elitidrottsforskning med ett väl etablerat samarbete med ett antal Specialidrottsförbund. Att bli Riksidrottsuniversitet är ett viktigt steg i vår strävan att hela tiden utveckla verksamheten och bli lite bättre på det vi gör, säger Kerry McGawley, centrumledare för Nationellt Vintersportcentrum (NVC).

Mittuniversitet har idag främst haft ett organiserat samarbete med idrotterna skidor (längd, alpint, ski-cross, snowboard), skidskytte och parasport.

− Vår forskning inom idrottsvetenskap och sportteknologi röner redan idag stort intresse från Riksidrottsförbundet, Parasportförbundet och Sveriges Olympiska Kommitté, men också från företag. Dagens besked öppnar garanterat nya dörrar, säger Mikael Bäckström, centrumledare på Sports Tech Research Centre.

Riksidrottsförbundet ser nomineringen som ett led i en utökad satsning för att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft.

− Att kunna ge fler möjlighet att kombinera elitidrott med akademiska studier ska ge fler svenska medaljer och elitidrottare som lyckas även efter sina idrottskarriärer, säger Peter Mattsson, idrottschef Riksidrottsförbundet.

− Vi har NVC och Sports Tech Research Centre, men Riksidrottsuniversitetet rör all verksamhet, från journalistik och psykologi till fysiologi och teknik. Det ger ökade resurser till forskning och vi hoppas kunna involvera fler idrotter. Omvärlden ökar sina förväntningar på oss nu, vilket känns stimulerande, säger Anders Fällström.

FAKTA - Riksidrottsuniversitet: Ett Riksidrottsuniversitet (RIU) arbetar med att utveckla svensk idrott på uppdrag av och i samverkan med Riksidrottsförbundet och olika specialidrottsförbund. RFs nominering av RIU ges till ett begränsat antal lärosäten.

Kontaktpersoner:
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, 010-142 86 40
Kerry McGawley, centrumledare Nationellt Vintersportcentrum, 070-399 98 74
Anna-Lena Perdahl, universitetsstrateg Mittuniversitetet, 070-399 70 59

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Taggar:

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera

Media

Media