Mittuniversitetet lanserar en ny MOOC

Mittuniversitetet har tagit fram en helt ny MOOC (Massive open online courses) i Digitalkonstruktion med VHDL. Det är en nätutbildning som kan ta emot tusentals studenter från hela världen - samtidigt. Den nya utbildningen är en del av projektet Flex där målet är att göra avancerad utbildning tillgänglig för fler.

Kursen är helt öppen och gör det möjlighet för vem som helst som är intresserad av att lära sig ämnet digitalkonstruktion att ta det av kursmaterialet. För kursdeltagarna är lärandet det viktiga inte kurspoäng.

- Vi vill göra det möjligt för så många som möjligt att få tillgång till våra kurser. Allt från våra distansst­­ansstudenter till yrkesverksamma som vill vidareutbilda sig men det skapar även ett mervärde för våra campusstudenter som kan ta del av kursmaterial när som helst, berättar professor Bengt Oelmann projektledare för Flex.

I projektet kommer det att erbjudas fler avancerade kurser inom inbyggda system och sensorteknik i MOOC-format. Kurserna är kopplade till den forskning som bedrivs inom forskningscentret STC på Mittuniversitetet och tack vare det erbjuds kursdeltagarna gästföreläsningar från industrin och andra forskningsinstitut som är specialister inom sina områden.

- Mittuniversitetet har en lång erfarenhet av nätbaserade kurser men den här formen med helt öppna kurser är ett nytt grepp för oss som ska bli spännande att se hur vi kan utveckla, avslutar Bengt Oelmann. ­­­­

Kursen Digitalkonstruktion med VHDL startar den 22 september och anmälan har öppnat. Redan har ett hundratal kursdeltagare från hela världen registrerat sig.

Projektet Flex finansieras av KK-stiftelsen.

Kontakt:
Bengt Oelmann, professor i elektronikkonstruktion, 070-357 87 27, e-post: bengt.oelmann@miun.se 

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera