Mittuniversitetet på plats i Almedalen

Startskottet för årets upplaga av Almedalsveckan har gått. Flera av Mittuniversitetets forskare finns på plats. Den 5 juli arrangerar universitetet två parallella seminarieprogram.

– Mittuniversitetet bedriver både bredd- och spetsforskning i syfte att stimulera ny kunskap och nya idéer som svarar mot aktuella samhällsutmaningar. Genom att delta i Almedalsveckan tillsammans med många intressanta paneldeltagare vill vi erbjuda flera perspektiv på aktuella frågeställningar, säger rektor Anders Fällström.

Den 5 juli deltar Mittuniversitetet med två parallella seminarieprogram, båda på Campus Gotland. Det ena arrangeras av Mittuniversitet medan det andra, Skolledarutbildningens dag, är ett samarrangemang mellan rektorsprogrammen vid Mittuniversitetet, Göteborgs-, Karlstads-, Umeå- och Stockholms universitet.

Mittuniversitets program i Björkanderska huset, Skeppsbron 24, sal F 20

Kontaktperson: Kicki Strandh, kommunikationschef, 010-142 88 14.
Mer information om programpunkterna finns på www.miun.se/almedalen.

8.45–9.30 Sveriges mål för friluftslivet hotas av brist på kunskap

Medverkande från Mittuniversitetet: Peter Fredman, professor
I panelen: Per Klingbjer, ordförande, Svenskt friluftsliv, Johan Ekroth, kommunikationschef, Friluftsfrämjandet, Maria Ros Jernberg, vice generalsekreterare, Svenska turistföreningen, Ingela Hiltula, bitr. avdelningschef, Naturvårdsverket, Ingrid Peterson, generaldirektör, Formas, Åke Iverfeldt, vd, Mistra, Saila Quicklund, riksdagsledamot (M).

9.45–10.30 Kan morgondagens plastpåse vara fiberbaserad?

Medverkande från Mittuniversitetet: Sven Norgren, forskare
I panelen: Rickard Axdorff, Naturbrukarna Sverige, Torgny Persson, Skogsindustrierna, Ingela Hiltula, Naturvårdsverket, Johan Hultberg, ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet samt EU-nämnden (M).

10.45–11.30 Livet och arbetet för egenföretagare i Det jämställda landet

Medverkande från Mittuniversitetet: Emma Hagqvist, doktor i hälsovetenskap, Bodil Landstad, professor i hälsovetenskap med fördjupning arbetsliv
I panelen: Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert, Företagarna och Morten Kulstad, ledare för Kulstad Maskin AS.

11.45–12.30 Crime prevention – redefining policing strategies to increase community safety

Participants from Mid Sweden University: Teresa Silva, associated professor in criminology
In the panel: Morgan Johansson, Minister for Justice and Migration, Peder Björk, Municipality council, Sundsvalls kommun, Anders Hall, head of the Development Unit at Swedish Police Service, Josef Wiklund, local police area manager in Sundsvall.

13.00–13.45 Skolans möjligheter att främja hälsa och skolnärvaro genom ökad delaktighet

Medverkande från Mittuniversitetet: Maria Warne, lektor i rehabiliteringsvetenskap, Katja Gillander Gådin, professor i folkhälsovetenskap.
I panelen: Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten, Anna Sjölander, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Shanti Ingeström, Barnombudsmannen, Magnus Oskarsson, Mittuniversitetet.

14.00–14.45 En skola för medelklassen

Mittuniversitetet: Magnus Oskarsson, nationell projektledare PISA 2015
I panelen: Lena Hallengren, ordförande i Utbildningsutskottet (S), Per Kornhall skoldebattör och författare, Maria Rasmusson forskare, Mittuniversitetet

15.00–15.45 Smutskastning i sociala medier – en vinnande strategi i valkampanjer?

Medverkande från Mittuniversitetet: Kajsa Falasca, forskare i politisk kommunikation.
I panelen: Deltagare som jobbar med valkampanjer i svenska partier inför valet 2018.

16.00–16.45 Borde svenska partier regleras mer i lag?

Medverkande från Mittuniversitetet: Sofie Blombäck, lektor i statsvetenskap, Niklas Bolin, docent/universitetslektor
I panelen: Mia Sydow Mölleby, gruppledare för Vänsterpartiet och ledamot i KU

Skolledarutbildningens dag 2017, Cramérgatan 3, sal B 51

Kontaktperson: Tomas Berglund, universitetslektor, 010-142 81 65.
Mer information om programpunkterna finns på www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Evenemang/skolledarutbildningens-dag-2017/

12.15–12.55 Hur får vi elever i skolan att må bättre? Förebyggande elevhälsoarbete i praktiken

Medverkande: Lisbeth Kristiansen, Annika Karlström, Malin Rising-Holmström, Mittuniversitetet. Kommentator: Hamid Zafar, Karlstads universitet.

13.00–13.50 Functions, Conditions, Practices, and Health of School Leaders

Participator: Stephan Gerhard Huber, University of Zug, Guri Skedsmo, University of Zug och Oslo universitet, Olof Johansson, Umeå universitet, Helene Ärlestig, Umeå universitet.

14.00–14.50 Skolledarutbildning och pedagogiskt ledarskap i praktiken

Medverkande: Marie Wrethander, Göteborgs universitet, Jan Löwstedt, Stockholms universitet. Moderator: Gunnar Berg, Mittuniversitetet.

15.00–15.50 Är skolledare en egen profession?

Medverkande: Gunnar Berg, Mittuniversitetet, Matz Nilsson, Skolledarförbundet, Ingegerd Salmose Lärarförbundet skolledare, Olof Johansson, Umeå universitet, Håkan Eilard, Karlstads universitet. Moderator: Erik Groth, Karlstads universitet.

16.00–17.00 Nästa generation av skolledarutbildning – vad kommer efter rektorsprogrammet? Paneldebatt

Medverkande: Anna Ekström, Utbildningsdepartementet , Ulrika Carlsson, Centerpartiet, Annika Pontén, UKÄ, Matz Nilsson, Skolledarförbundet, Helen Ärlestig Umeå universitet, Gunnar Berg, Mittuniversitetet. Moderatorer: Marie Wrethander, Göteborgs universitet, Tomas Berglund, Mittuniversitetet

Kontakt

Mittuniversitetets seminarieprogram

Kicki Strandh, kommunikationschef
Tfn: 010-142 88 14
E-post: kicki.strandh@miun.se

Skolledarutbildningens dag

Tomas Berglund, universitetslektor
Tfn: 010-142 81 65
E-post: tomas.berglund@miun.se

Taggar:

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera