Mittuniversitetets verksamhet i Härnösand omlokaliseras till Sundsvall

Styrelsen för Mittuniversitetet fattade idag beslut om att på sikt omlokalisera all verksamhet i Härnösand till Campus Sundsvall. Inriktningen är att omlokaliseringen genomförs under läsåret 2015/2016.

- Det har varit ett svårt beslut. Styrelsen har vägt både kvalitet och ekonomi i sitt beslut. Med en samlad lokalisering i Sundsvall ökar möjligheterna att kunna erbjuda attraktiva forskningsanknutna utbildningar med hög kvalitet som är vårt långsiktiga mål. Vi kan erbjuda fler utbildningsalternativ och vi får möjlighet att skapa en större attraktiv studentmiljö, säger Birgitta Böhlin, styrelseordförande.

Två alternativ till framtida lokalisering har utretts närmare, allt enligt ett tidigare uppdrag från universitetsstyrelsen. Ett alternativ där all verksamhet i Härnösand omlokaliseras till Campus Sundsvall och ett där lärarutbildningen behålls i Härnösand. 

- Styrelsen har stor förståelse för att den förändring som nu väntar också påverkar Härnösand som ort och som väcker oro inför framtiden. Men vi måste ta ansvar för att forma ett så starkt universitet som möjligt och med det här beslutet ökar de möjligheterna, säger Birgitta Böhlin.

Totalt berörs drygt 180 anställda vid Campus Härnösand av beslutet. Merparten av personalen kommer att erbjudas att följa med i en omlokalisering till Sundsvall.

- Det är en stor förändring som vi måste möta med respekt och ödmjukhet. Alla förändringar är förknippade med risker och vi är medvetna om många av dem och kommer att göra allt för att minimera dessa, inte minst för vår personal och våra studenter, säger Anders Söderholm, rektor.

En samlad lokalisering i Sundsvall bedöms öka möjligheterna att erbjuda campusutbildning för viktiga områden som humaniora och lärarutbildning. Universitetets ämnen inom humaniora, som idag finns i Härnösand, ges också en större möjlighet att utvecklas tillsammans med andra ämnen.

Läsåret 11/12 fanns cirka 4 900 studenter registrerade vid kurser eller program vid Campus Härnösand. Drygt 220 av dem är reguljära campusstudenter. De studenter som har påbörjat en campusutbildning kommer att kunna slutföra den i Härnösand.

Styrelsens beslut berör inte verksamheten vid Campus Östersund.

Fyra ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Kontakt: 
Birgitta Böhlin, styrelseordförande, 08-681 91 00
Anders Söderholm, rektor, 070-322 86 40 
Mats Tinnsten, prorektor, 070-526 53 30 
Kicki Strandh, kommunikationschef, 070-346 59 87

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera