Nationell konferens om jämställdhet och likabehandling

Den 19-20 november är Mittuniversitetet värd för en nationell konferens om jämställdhet och likabehandling inom universitet och högskola. Temat är motstånd och möjligheter och bland deltagarna återfinns jämställdhetsminister Maria Arnholm.

- Vi är glada att vara värd för en konferens som ska öka och fördjupa kunskapen om lika villkorsfrågor som är speciellt inriktade mot högskolor och universitet i Sverige. Det är en fråga som angår alla i högskolesektorn, säger Susanna Öhman, dekan, Mittuniversitetet.

Plats: Mittuniversitetet Campus Sundsvall, Fälldinsalen
Tid:
19-20 november, start kl. 10.30 den 19 november

Den 19 november finns jämställdhetsminister Maria Arnholm på plats och talar om regeringens perspektiv på lika villkor och lika värdighet i högskolan. Universitets- och högskolerådet (UHR) presenterar sitt arbete mot diskriminering och för lika rättigheter.

Dagen innehåller också en paneldiskussion om jämställdhetsfrågor och lika villkor i högskolesektorn med bland andra Mittuniversitetets rektor Anders Söderholm, Maria Arnholm och representanter för Diskrimineringsombudsmannen (DO) samt UHR.

Den 20 november deltar bland andra DO för att dela med sig av deras erfarenheter från högskolesektorn.

Konferensen samlar cirka 150 deltagare och vänder sig till högskolepersonal, forskare och studenter från hela landet med intresse för jämställdhetsfrågor.

Programmet för konferensen hittar du här: www.miun.se/jamstalld2013

Kontakt:
Susanna Öhman, dekan och ordförande i strategigruppen för lika villkor vid Mittuniversitetet, 070-667 54 85

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera