Norges arbetskraftsinvandring undersöks

Två av Mittuniversitetets forskare deltar i en internationell studie om Norges rekrytering av arbetskraft utomlands. Delar av studien handlar om vilka erfarenheter som finns bland arbetskraftinvandrare i Norge, och på vilket sätt olika aktörer som exempelvis svenska Arbetsförmedlingen och bemanningsföretag påverkar utvecklingen.

Gunilla Olofsdotter, fil dr i sociologi, och Kristina Zampoukos, fil dr i kulturgeografi ska tillsammans med forskare i Norge undersöka olika aktörers roll på arbetsmarknaden när det gäller arbetsmigration från Sverige till Norge.

Projektet leds av fil dr i kulturgeografi Ann Cecilie Bergene vid Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo och inkluderar forskare från Norge, Sverige och Litauen. Forskarna kommer att kartlägga de nätverk av aktörer, exempelvis Arbetsförmedlingen och bemanningsföretag, som formar migrationsflödena över nationsgränserna.

- Gruppen av forskare där vi ingår kommer också att undersöka hur faktorer som klass, kön, nationalitet och ålder påverkar migranternas möjligheter på en allt mer internationaliserad arbetsmarknad, säger Kristina Zampoukas.

Projektet (The Impact of Temporary Work Agencies on the Politics of Work) omfattar tio miljoner norska kronor och finansieras av Norges Forskningsråd.

Kontakt:
Gunilla Olofsdotter, 060-14 86 44, 070-605 07 34, e-post: gunilla.olofsdotter@miun.se
Kristina Zampoukos, 063-16 56 12, 070-550 92 27, e-post: kristina.zampoukos@miun.se

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera