Ny karriärmöjlighet för forskare vid Miun

Ett 30-tal forskare tidigt i karriären vid Mittuniversitetet ges möjlighet att stärka sin kompetens och kunna bli framtida forskningsledare. Detta genom en satsning på ett meriteringsprogram om totalt 30 Mkr som en del för att stärka forskningen vid universitetet.

Mittuniversitetet genomför under 2015-2017 ett meriteringsprogram för forskare som nyligen har disputerat. Medlen utlyses i september 2014 och programmet påbörjas under våren 2015.

- En hög vetenskaplig kompetens är avgörande för framgång i forskningen och det är viktigt att skapa möjligheter för universitetets duktiga forskare att bygga en framgångsrik karriär. Det är förstås också ett sätt öka vår attraktivitet bland lovande forskare, säger Anders Söderholm, rektor.

Meriteringsprogrammet ska användas så att,

  • lovande forskare stimuleras att bli framtida forskningsledare vid universitetet,

  • forskargruppernas internationalisering stärks,

  • utbildningens forskningsanknytning stärks,

  • forskningens och ämnets utveckling främjas.

I forskningsstrategin för Mittuniversitetet betonas vidareutveckling och förstärkning av forskningsmiljöerna, både den ämnesbaserade forskningen och den profilerade forskningen. Det innebär bland annat en förstärkning av forskargruppernas internationalisering, vidareutveckling av strategier för att publicera sig i högt ansedda vetenskapliga tidskrifter och att säkerställa återväxten av forskningsledare.

- Meriteringsprogrammet omfattar de som redan är anställda forskare vid universitetet eller som är på väg att bli det. Minst två månader ska de antagna vistas vid ett utländskt lärosäte och samtliga ska gå en utbildning för att kunna bli forskningsledare, säger Håkan Wiklund, vice rektor med särskilt ansvar för forskningsstrategins genomförande.

Mittuniversitetet har avsatt totalt 100 Mkr för aktiviteter som ytterligare ska stärka forskningen under perioden 2015-2107, varav 30 Mkr är medel för meriteringsprogrammet.

Kontakt:
Anders Söderholm, rektor, 070-322 54 60, e-post:
anders.soderholm@miun.se
Håkan Wiklund, vice rektor, 070-643 97 34, e-post:
hakan.wiklund@miun.se

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera