Ny professor framhåller kommunikativt ledarskap

Catrin Johansson är en av Sveriges och Nordens ledande forskare inom området kommunikation i organisationer. Nu har hon blivit befordrad till professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Sedan Catrin Johansson började undervisa vid Mittuniversitetet, där hon också disputerade för tio år sedan, har hon hunnit med omfattande forskning inom sitt specialområde. Hon är en pedagogisk lärare i undervisningen och en flitigt anlitad föreläsare. Just nu är hon i färd med att avrapportera ett stort projekt om kommunikativt ledarskap.

– Vi har kommit fram till en hel del intressanta resultat, som bland annat handlar om det kommunikativa ledarskapets koppling till medarbetarhälsa, engagemang och förändringsförmåga. Nästa steg är att undersöka hur ledarutveckling inom kommunikativt ledarskap bör utformas, så nu sitter jag och skriver nya ansökningar, säger hon.

Ett annat nyligen avslutat projekt, ”Kommunikationens värde i offentlig sektor”, har rönt stor uppmärksamhet. Forskningsresultatet visar att det är svårt att mäta kommunikationens värde i pengar, därför behöver man utveckla bättre metoder för att kunna se hur man ska mäta kommunikativa insatser. Att mäta värdet är särskilt relevant eftersom kommunikatörer i dag ofta arbetar på strategisk nivå, som en del av en ledningsgrupp, menar Catrin Johansson.

– Jag har fått väldigt mycket feedback på rapporten. Det är många som har hört av sig och velat ta del av den, säger hon.

Catrin Johansson är ledare för forskargruppen Core, som ingår i DEMICOM, ett av Mittuniversitetets profilerade forskningscenter där forskningen kretsar kring demokrati och kommunikation i det digitala samhället. Det är inom denna grupp som hon byggt upp ämnesområdet organisationskommunikation i Sverige, både genom forskning och genom läroboksförfattande. Hennes avhandling ”Visioner och verkligheter” är en empirisk studie av kommunikationen om strategier och mål i ett medelstort företag.

Kontakt:
Catrin Johansson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, 070-554 26 69, e-post: catrin.johansson@miun.se

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera

Media

Media