Nytt projekt kan rädda IT-företagen i Östersund

Det råder stor brist på kompetent arbetskraft för IT-branschen i Östersund. För att hitta en lösning på rekryteringsproblemet ska Mittuniversitetet, bransch och kommun nu slå sina kloka huvuden ihop i ett nytt projekt.

Det är IT-branschens skriande behov av arbetskraft, och det faktum att Mittuniversitetet har utbildningar inom data och IT, som gör att ett samarbete nu tagit fart.

- Tillsammans ska vi försöka hitta former för att föra utbildningen och näringslivet närmare varandra. Tanken är att företagen ska knyta kontakt med studenterna redan under utbildningen och på så vis öka sin attraktivitet som framtida arbetsgivare, säger Marcus Olsson, projektledare.

Regionens behov av arbetskraft med rätt kompetens är dock inte bara en angelägenhet för IT-branschen. Även kommunerna i regionen och Mittuniversitetet har ett stort intresse av att vara konkurrenskraftiga alternativ. För lärosätets del handlar det om att göra IT-utbildningarna mer attraktiva, relevanta och arbetsförberedande. För samhället är en ökad inflyttning alltid en central fråga.

Den 10 april träffas parterna för att hålla en första workshop där förhoppningsvis idéer om samverkan kommer att spira. Medier är varmt välkomna att besöka workshopen, som hålls på Campus Östersund.

Var: Campus Östersund, G 3351
När: 10 april klockan 10.00 - 16.00

Frågor kan ställas till:
Marcus Olsson, projektledare, 070-222 61 03, e-post: marcus.olsson@miun.se
Mikael Krusenberg, Combitech AB, 073-446 02 25 mikael.krusenberg@combitech.se

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera