Öka lungvolymen genom träning

En utbredd uppfattning är att personer i vuxen ålder inte kan påverka sin lungvolym. Forskare vid Mittuniversitetet har dock visat att det går. Efter ett träningsprogram, använt av dykare, ökade en grupp försökspersoner sin lungvolym med i genomsnitt fyra deciliter efter elva veckors träning.

- Det är en stor ökning på en relativt kort tid, säger Erika Schagatay, professor och forskningsledare i Environmental Physiology Group vid Institutionen för teknik och hållbar utveckling. Idén fick vi av dykare som uppgav att de hade ökat sin lungvolym flera liter genom träning. Vi tyckte det var intressant att studera hur effektiv träningsmetoden var, fortsätter Erika Schagatay.

-
Jag hade nyss börjat med avancerad fridykning, och blev intresserad av de tekniker eliten bland tävlingsdykare använde, säger Orio Johansson som genomfört studien tillsammans med Erika Schagatay.

Både Orio Johansson och Erika Schagatay är dykinstruktörer och beslöt fråga fridykare i sina klubbar om medverkan i studien. Tretton dykare ville vara med – dykare som inte hade använt träningsmetoden tidigare. En kontrollgrupp som inte tränade testades parallellt.

Träningsprogrammet bestod av fyra yogainspirerade övningar och en lung-packningsövning. Lung-packning är en metod där man fyller sina lungor genom att ”svälja” extra luft ner i lungorna efter maximal inandning så att de fylls över sin normala kapacitet.

Varje övning genomfördes tre gånger i följd per dag, en övning på totalt 20 minuter, fem dagar i veckan under 11 veckors tid. Metoden kan tänkas komma till användning för både idrottsmän och patientgrupper där lungvolymen är begränsande.

Studien presenterades nyligen på European Respiratory Societys konferens i Wien.

Kontakt:
Erika Schagatay, professor i zoofysiologi, e-post: erika.schagatay@miun.se
Orio Johansson, 0736-22 59 34, orio.johansson@hotmail.com

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera