Rekordhögt söktryck till Mittuniversitetet

Inför hösten har cirka 25 800 personer sökt till en utbildning vid Mittuniversitetet. Det är en ny toppnotering. Antalet som i första hand har sökt en programutbildning vid Mittuniversitetet har ökat med 13 procent och intresset för lärarutbildning har ökat.

Ansökningstiden för att studera någon av Mittuniversitetets utbildningar i höst gick ut 16 april. I år har cirka 25 800 personer ansökt i tid. Det är preliminärt 700 fler jämfört med det tidigare rekordåret 2011.

- Det är ett kvitto på att vi har ett utbud som är attraktivt för många. Vi har arbetat med att skapa utbildningar med nära koppling till arbetslivet och med förankring i forskningen, säger Anders Söderholm, rektor.

- Det är väldigt positivt att fler vill bli lärare, både för oss och för landet. Det är ett viktigt yrke, men intresset är lite oväntat med tanke på rådande debatt om läraryrket, säger Conny Björkman, prefekt, Institutionen för utbildningsvetenskap.

Söktrycket till Mittuniversitetets utbildningar har ökat flera år i rad. Och trots att program- och kurstillfällen inför hösten 2012 har minskat med 20 procent så fortsätter ökningen. Även antalet förstahandssökande ökar. I år finns drygt 9 000 förstahandssökande och bland universitetets programutbildningar har antalet förstahandssökande ökat med 13 procent.

- Det är särskilt glädjande att antalet förstahandssökande ökar eftersom det kan ses som ett tecken på att vår status stärks, säger Anders Söderholm. Fortsatta satsningar på e-lärande, distansutbildning och arbetslivsanknytning är viktigt för att behålla vår attraktivitet, säger Anders Söderholm.


Programutbildningar med flest ansökningar hösten 2012
(antal förstahandssökande)


Lärarutbildningarna (förskollärare, grundlärarutbildning, ämneslärare) Härnösand (347)
Sjuksköterskeutbildning, Östersund/Sundsvall (278)
Kriminologprogrammet, Sundsvall (250)
Beteendevetenskapliga programmet, Härnösand (245)
Webbutveckling, Sundsvall (164)
Journalistprogrammet, Sundsvall (152)
Ekonomprogrammet, Sundsvall/Östersund (146)
Psykologprogrammet, Östersund (143)
Socionomprogrammet, Östersund (139)

För den som missade sista ansökningsdatum går det för vissa utbildningar att göra en sen anmälan. Sena anmälningar behandlas bara om det finns lediga platser på utbildningen. Läs mer på www.antagning.se.

Frågor kan ställas till:
Anders Söderholm, rektor, 070-322 86 40

Conny Björkman, prefekt, Institutionen för utbildningsvetenskap, 070-266 57 47

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera