Samma barnmorska önskas under hela graviditeten

En ny studie visar att mer än varannan kvinna efterfrågar en större kontinuitet i mödravården, med möjlighet till samma barnmorska genom hela graviditeten och förlossningen. I Sverige är vårdmodeller som ger den kontinuiteten sällsynta.

I en longitudinell studie undersöktes 758 kvinnors intresse för olika modeller av förlossningsvård, såsom hemförlossning med barnmorska, vård på en ABC-klinik (Alternative Birth Center) och vård med samma barnmorska genom hela vårdkedjan.

Studien visar att drygt 50 procent av kvinnorna efterfrågar en större kontinuitet i vården med samma barnmorska under graviditet, förlossning och tid efter förlossning.

- Modeller som erbjuder en sammanhängande vård med en eller två barnmorskor är säkra, kostnadseffektiva och ökar chansen för en normal förlossning, en positiv förlossningsupplevelse och kan också minska förlossningsrädsla bland gravida kvinnor, säger Ingegerd Hildingsson, professor i omvårdnad vid Mittuniversitetet.

Bara cirka två procent av de tillfrågade kvinnorna önskade en förlossning i hemmet när de tillfrågades under graviditeten, och intresset var ännu lägre efter födseln. Intresset för vård på en ABC-klinik var cirka fem procent.

- I Sverige är kvinnor ofta mycket nöjda med dagens modell av mödravård, så det är logiskt att valet faller på möjligheten att behålla en relation till barnmorskan genom hela vårdkedjan om den möjligheten skulle ges, säger Ingegerd Hildingsson.

I Sverige är det endast vissa sjukhus i Stockholmsområdet som erbjuder en vårdmodell med en större kontinuitet av barnmorskor under hela vårdkedjan, vilket ökar chansen att få en barnmorska under förlossningen som varit med tidigare i vårdkedjan.

- Att erbjuda alla kvinnor möjligheten att ha samma barnmorska kan på sikt vara ett bra alternativ. I dagsläget väljer vi att satsa på kvinnor med förlossningsrädsla. Vetenskapsrådet har tilldelat forskningsmedel för att göra en randomiserad studie. Där kommer kvinnor med förlossningsrädsla kunna ingå i en studie där de antingen lottas till ”standardvård”, vilket idag innebär samtalsstöd, eller till en vårdform som förutom samtalsstöd också innebär en ökad kontinuitet, säger Ingegerd Hildingsson.

För mer information:
Hela studien “Swedish women's interest in models of midwifery care – Time to consider the system? A prospective longitudinal survey” hittar du här

Kontakt:
Ingegerd Hildingsson, professor, 010-142 85 87, e-post: ingegerd.hildingsson@miun.se

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera