Start för nytt mentorprogram i Härnösand och Sundsvall

Mittuniversitetets studenter i Härnösand och Sundsvall kan nu få en helt egen mentor i ett nystartat mentorprogram för universitetets alla utbildningar. I ett första steg har 20 studenter matchats mot 20 erfarna personer ur Västernorrlands näringsliv.

– Vi har en bred uppslutning av studenter från många olika utbildningsprogram, som exempelvis beteendevetenskap, datateknik, ekonomi, elkraft, energi och industridesign. Mentorprogrammet ska öka förståelsen för arbetslivet, vilka krav som ställs och vilken kunskap som värderas, säger Kristina Rådberg, Mittuniversitetet.

Mentorprogrammet har sin första träff på onsdag 13 november kl. 17.00- 18.30 på Campus Sundsvall, hus M. Då träffas mentorer och studenter för första gången och media är välkomna att närvara.

Mittuniversitetets mentorprogram utgår från att studenter och mentorer har lika mycket att vinna på relationen. Som student får man möjlighet att förverkliga sina tankar och stöd i beslut inför sitt framtida arbetsliv. Som mentor får man inblick i ny kunskap och träning i ledarskap och coachning. Förhoppningsvis är ett resultat också att studenter med positiva upplevelser av universitetet, regionen och arbetslivet väljer ett arbete i regionen efter avslutade studier.

– Att få näringslivet och mentorer att ställa upp har varit lätt. Många har accepterat direkt när de har fått frågan och alla tycker att det är viktigt att samarbeta med universitetet genom studenterna, säger Ingrid Thyberg, Dromcon AB som samordnar mentorprogrammet på uppdrag av Handelskammaren Mittsverige.

Mentorprogrammet sker inom ramen för Kompetenskontraktet som är ett långsiktigt och strategiskt samarbete mellan regionens arbetsgivare och Mittuniversitetet. Handelskammaren Mittsverige är projektägare, Mittuniversitetet, Härnösands-, Timrå- och Sundsvalls kommuner deltar liksom Länsstyrelsen i Västernorrland.

Vid Campus Sundsvall finns sedan tidigare ett mentorprogram för de som läser civilingenjörsutbildningar. Vid Campus Östersund finns sedan ett par år tillbaka ett mentorprogram som liknar det som nu startar i Härnösand och Sundsvall.

Kontakt:
Kristina Rådberg, Mittuniversitetet, 072-210 10 41
Ingrid Thyberg, Dromcon AB, 070-554 54 64

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera