Stor företagssatsning i Sundsvall på friskvård

Pressinbjudan
Nu på torsdag 3 april klockan 17.30 är det kickoff i Stadshuset för ett nytt friskvårdsprojekt i Sundsvall – CERs Friskvårdsresa. Närmare 400 är anmälda!

Friskvårdsprojektet är indelat i två etapper om åtta veckor vardera på temat miljö och friskvård och avslutas med en gemensam aktivitetsdag på Södra berget i mars 2015. I projektet deltar 15 stora arbetsgivare i Sundsvall som tillsammans har cirka 2 000 medarbetare. Dessutom kommer många föreningar att involveras i aktiviteterna.

Det stora deltagarantalet gör att aktiviteterna kommer att märkas i Sundsvall redan under våren! Tänk exempelvis på effekten av att 2 000 medarbetare i innerstaden lämnar bilen hemma en vecka under cykelveckan - och det är bara en av många delaktiviteter.

Kring Mittuniversitetets forskningscentrum, Centrum för forskning om Ekonomiska Relationer (CER), finns ett företagsnätverk som är utgångspunkten för projektet. De deltagande företagen ingår i nätverket och verkar inom de fem branscherna bank, försäkring, pension, revision och fastighet i Sundsvallsregionen. I vardagen är företagen konkurrenter, men för att göra Sundsvall attraktivare för nya företagsetableringar och framtida medarbetare genomförs bland annat detta samarbete. Projektet stöds dessutom av Mittuniversitetet och Länsstyrelsen i Västernorrland.

CERs Friskvårdsresa ska inte bara ses som en friskvårdssatsning, utan den ska även stärka de medverkande företagens och branschernas konkurrenskraft och öka möjligheterna att behålla duktiga medarbetare genom att göra det attraktivt att verka i Sundsvallsregionen.

Den information som gått ut till de deltagande företagen bifogas för er kännedom.

Media välkomnas till Stadshuset klockan 17.30 nu på torsdag! Kickoffen avslutas 20.00.

Mer information:
Åsa Nordin, projektledare: 070-
632 16 33, e-post:
asa.nordin@miun.se

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se