Världsunikt risk- och krislabb invigs i Östersund

Omskakande jordbävningar, stimmiga nattklubbsbesök eller heta eldsvådor – i Mittuniversitetets nya forskningslabb för risk- och krisforskning är ingenting omöjligt. Onsdag 15 november invigs labbet och media hälsas välkommen till pressvisning.

Det är forskningscentret Risk and Crisis Research Centre, RCR, vid Mittuniversitetet som bygger det avancerade labbet på Campus Östersund. Det unika med labbmiljön är att det utrustas med en så kallad flersensorisk immersionsteknik, vilket innebär att tekniken i labbet påverkar de mänskliga sinnena så att man sjunker in i en simulerad miljö eller händelse som om den vore verklig.

Själva labbet utgörs av ett kvadratiskt rum på 64 kvadratmeter. Rummet är utrustat med visualisering i 360 grader i form av sömlös projicering på de vita väggarna, ett surroundsystem där ljudet kan komma från vilket håll som helst, vibrationer med hjälp av lågfrekventa ljud, miljöljus och effektljus, som blixtar och eldsken, rök för att simulera bränder, dofter för att förstärka upplevelsen, värmeaggregat för att förstärka brandscenarier och förstås rekvisita för att precis som på en teater bidra till att skapa en känsla av verklighet i simuleringarna. 

RCR Lab kommer att bli en fysisk och virtuell miljö för forskning, utbildning och innovation som ska gynna regionen och hela forskningsfältet.

Pressvisning genomförs onsdag 15 november 12.00
Samling i entrén på hus P, Kunskapens väg 1. Vi berättar om labbet och visar de unika tekniska funktionerna. Invigningen börjar kl. 13.00 och media får gärna stanna kvar under den. Mer info om labbet på www.miun.se/rcrlab   

Kontaktpersoner:
Erna Danielsson, projektledare RCR Lab erna.danielsson@miun.se 010-142 81 32
Hanna Liljendahl, kommunikatör hanna.liljendahl@miun.se 010-142 87 91

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera