200 nya företag i Mjärdevi Science Park år 2025

År 2025 ska 500 företag vara verksamma och sammanlagt 9000 personer vara anställda i Mjärdevi Science Park. Det är delar av målet för företagsparkens nya strategi 2025 som styrelsen beslutade i början av december.  

När forskningsbyn Mjärdevi slog upp portarna till de första husen på Teknikringen, för drygt 30 år sedan, var man en pionjär inom teknikparker i världen. Idag har parken cirka 300 företag med sammanlagt 6000 anställda varav 500 studenter.

För att säkerställa Mjärdevis fortsatta framgång med företag och entreprenörer i teknisk framkant som bidrar till Linköpings tillväxt, har Mjärdevi Science Park arbetat fram en ny strategi för de kommande tio åren.

– För att lyckas gäller det att vi anpassar verksamheten till de utvecklingstrender som råder. Megatrender som globalisering, urbanisering och digitalisering ställer nya krav på företagen. Det ställer i sin tur nya krav på oss om vi ska kunna erbjuda en attraktiv tillväxtmiljö för morgondagens företag och entreprenörer, säger Helena Balthammar, styrelseordförande i Mjärdevi Science Park.  

Attrahera, involvera och digitalisera
Den nya strategin innebär bland annat att Mjärdevi Science park ska vara en plattform i viktiga utvecklingsprocesser som sker i gränslandet mellan näringsliv, akademi och samhälle.

– Vi har också identifierat medborgarna som en viktig intressentgrupp i dessa processer då många av morgondagens innovationer kommer att ta sin utgångspunkt i medborgarnas behov och önskningar kring nya smarta lösningar. Sedan handlar det naturligtvis om att attrahera och utveckla talanger för att kunna stötta företagen i sin tillväxt. Därför behöver vi profilera parken på ett attraktivt sätt där vi kan erbjuda inspirerande miljöer och aktiviteter för unga akademiker. För att lyckas med det behöver vi eftersträva en mer blandad miljö av människor med olika bakgrund, säger Lena Miranda, vd för Mjärdevi Science Park.

Den nya strategin kommer också att ställa nya krav på organisation och ekonomi. Därför har Lena Miranda fått i uppdrag att utreda de organisatoriska och ekonomiska effekterna av den nya strategin som presenteras för styrelsen i början på året.   

För mer information kontakta:

Helena Balthammar, styrelseordförande Mjärdevi Science Park
tel:  0725-82 80 69
mail:helena.balthammar@linkoping.se

Lena Miranda, CEO Mjärdevi Science Park
tel: 0705-29 56 45
mail: lena.miranda@mjardevi.se
www.mjardevi.se

Mjärdevi Science Park AB är ett kommunägt bolag som verkar för att skapa goda tillväxtförutsättningar för innovativa teknikföretag i Linköping. Parkbolaget verkar i gränslandet mellan näringsliv, akademi och samhälle och utvecklas i takt med den dynamiska omgivningen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar