FÖRSTA ORDER FRÅN WALMART I USA

Börsnoterade Moberg Dermas (publ) amerikanska distributör Alterna LLC har fått en första order från världens största detaljhandelskedja, Walmart, avseende Emtrix® - Moberg Dermas produkt för behandling av missfärgade och skadade naglar orsakat av nagelsvamp eller nagelpsoriasis. Emtrix® kommer att marknadsföras under Alternas varumärke Kerasal® som är väletablerat inom fotvård och får namnet Kerasal® Nail.

“Att vi får börja sälja vår produkt via världens största detaljhandelskedja är ett viktigt första steg att etablera oss på den amerikanska marknaden.”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Derma och fortsätter: “Målet är att lansera Kerasal® Nail före årsskiftet och att produkten skall säljas genom de flesta större apoteks- och dagligvarukedjorna”.

Missfärgade och skadade naglar är ett utbrett problem i USA. Mellan 30 och 40 miljoner amerikaner bedöms lida av problemet.

Om Emtrix® och nagelsjukdomar
Emtrix® är en utvärtes produkt för nagelsjukdomar som lanserades i Norden under hösten 2010 under varumärket Nalox™ och blev snabbt marknadsledande. Emtrix® tillhandahålls receptfritt och har potential att bli förstahandsval. Effekt och säkerhet har dokumenterats i flera kliniska studier med totalt mer än 600 patienter. Emtrix® har en unik snabbverkande behandlingsmekanism och har visat mycket konkurrenskraftiga resultat, bl a genom att åstadkomma synlig förbättring redan inom 2-4 veckor. Nagelsvamp är den vanligast förekommande nagelsjukdomen och drabbar ca 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. Marknaden bedöms överstiga 1 miljard USD. Många patienter förblir idag obehandlade och enligt specialister inom området finns det ett stort behov av nya utvärtes behandlingsalternativ med fördelaktig biverkningsprofil.

Om Kerasal
Kerasal® är det receptfria varumärke som fotvårdsspecialister i USA rekommenderar oftast* för att eliminera spruckna hälar och göra extremt torra fötter mjuka och smidiga. Till skillnad från vanliga fotkrämer baseras Kerasals® högkoncentrerade salva på en kliniskt bevisad sammansättning som mjukar upp även de hårdaste, torraste fötter. Kerasal® tillverkas med en patentskyddad tillverkningsprocess som inte kan replikeras av apotekens egna märken. Ursprungligen såldes Kerasal® endast av fotvårdsspecialister men sedan 2004 finns Kerasal® Foot Oinment även i de stora apoteks- och dagligvarukedjorna.

*Baserat på 2009 Podiatrist Survey

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 augusti, kl 09:00.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email:
peter.wolpert@mobergderma.se

Magnus Persson, IR
Mobil:
+46 (0)73 – 355 26 01
Email:
magnus.persson@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas första produkt var Emtrix®/Nalox™ som direkt efter lansering 2010 blev marknadsledande i Norden avseende behandling av nagelåkommor som t ex nagelsvamp och under 2011 lanseras på ytterligare marknader. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Bolaget startade sin verksamhet på Karolinska Institutet år 2006. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se

Taggar:

Om oss

Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Dermoplast®, New Skin®, Domeboro®, Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB). Se www.mobergpharma.se för mer information.

Prenumerera

Dokument & länkar