MOBERG DERMA AKTIVERAR SKATTEFORDRAN

Styrelsen i Moberg Derma AB (OMX: MOB) bedömer det sannolikt att framtida skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka outnyttjade skattemässiga förluster kan utnyttjas. Därmed redovisas skattefordran såväl i resultat- som balansräkning, vilket medför en positiv resultatpåverkan första kvartalet 2012 med 31,8 MSEK. Bolaget har utestående underskottsavdrag om 120,8 MSEK.

”Vi har haft en stark försäljningstillväxt för Nalox™ och nya avtal och lanseringar skapar förutsättningar för en internationell expansion och fortsatt stark tillväxt med lönsamhet”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Derma. 

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2012, kl 08:00.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se   

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas produkt Nalox™/Emtrix®är marknadsledande i Norden avseende behandling av nagelåkommor som t ex nagelsvamp. Lansering på ytterligare marknader pågår. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se

Taggar:

Om oss

Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Dermoplast®, New Skin®, Domeboro®, Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB). Se www.mobergpharma.se för mer information.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Vi har haft en stark försäljningstillväxt för Nalox™ och nya avtal och lanseringar skapar förutsättningar för en internationell expansion och fortsatt stark tillväxt med lönsamhet”
Peter Wolpert, VD för Moberg Derma