MOBERG DERMA FÅR TILLSTÅND FÖR KLINISK PRÖVNING AV LIMTOP

Det tyska Läkemedelsverket har gett Moberg Derma AB (OMX: MOB) tillstånd att starta en klinisk fas I studie av Limtop. Limtop är en innovativ formulering av en immunomodulerande substans med potential för behandling av aktinisk keratos, genitala vårtor och basalcellscancer. Målet är en produkt med kort behandlingstid, förbättrad biverkningsprofil och likvärdig eller bättre effekt än konkurrerande preparat.

”Limtop har potential att göra stor skillnad för många patienter som idag får utstå betydande biverkningar och vi ser fram emot att nu få testa preparatet kliniskt. Resultaten från fas I studien förväntas under det andra kvartalet 2012”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Derma.

Om Limtop
Limtop baseras på en patentsökt formulering av en beprövad läkemedelssubstans som resulterar i att en optimal dos transporteras in i huden. Bolagets prekliniska resultat visar att Limtop har väsentligt högre kapacitet att transportera den aktiva substansen till målvävnaden i huden jämfört med befintliga preparat. Aktinisk keratos är en solskada som kännetecknas av förtjockning av hornlagret i överhuden. Åkomman har blivit vanligare till följd av ändrad livsstil och ökad exponering för stark sol. Aktinisk keratos kan övergå i skivepitelcancer och bör därför behandlas. Prevalensen varierar eftersom ljushyade individer drabbas i högre utsträckning. Hos befolkningar på det norra halvklotet rapporteras en prevalens mellan 11–25 procent. Drygt en miljon fall av basalcellscancer rapporteras varje år i USA respektive EU,

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se   

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på
beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas produkt
Nalox™/Emtrix® är marknadsledande i Norden avseende behandling av nagelåkommor som t ex nagelsvamp. Lansering på ytterligare marknader pågår. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter.
Bolaget startade sin verksamhet på Karolinska Institutet år 2006. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMX
Stockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se

Taggar:

Om oss

Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Dermoplast®, New Skin®, Domeboro®, Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB). Se www.mobergpharma.se för mer information.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Limtop har potential att göra stor skillnad för många patienter som idag får utstå betydande biverkningar och vi ser fram emot att nu få testa preparatet kliniskt. Resultaten från fas I studien förväntas under det andra kvartalet 2012”
Peter Wolpert, VD för Moberg Derma