Mobilaris AB, ett nystartat företag inom affärsområdet Mobilt Internet, har genomfört en riktad nyemission

Mobilaris AB, ett nystartat företag inom affärsområdet Mobilt Internet, har genomfört en riktad nyemission samt tecknat avtal om finansieringen av bolagets långsiktiga investeringsbehov. Mobilaris AB:s affärsidé är att utveckla tjänsteplattformar och avancerade mobila informationstjänster för det starkt växande segmentet av tjänsteleverantörer inom området Mobilt Internet. Med Mobilaris- plattformen öppnas unika möjligheter att erbjuda geografiskt styrd information till den mobila användaren i form av t ex kartor och positionsberoende Gula Sidor. Framtida applikationsmöjligheter bedöms vara avsevärda. Med Mobilaris koncept skapas mobila tjänster för en världsmarknad och med Mobilaris plattform kan i princip vilken aktör som helst, stor som liten, ta rollen som leverantör av mobila informationstjänster. Bolagets ledning består av Amalendu Parasnis, VD, samt Jan Eriksson, marknadschef, vilka tillsammans med övrig personal har rekryterats från Telia Mobile AB och Telia Research AB. Bolaget har nyligen genomfört en riktad nyemission samt tecknat avtal till finansiering av bolagets långsiktiga investeringsbehov från ett konsortium av internationella investerare lett av CLS Capital Partners. CLS Capital Partners innehar majoritet i konsortiet och är ett företag inom CLS Holdings plc gruppen, vars moderbolag CLS Holdings plc är noterat på London Stock Exchange. Kontaktpersoner: Amalendu Parasnis, VD Tel. 070 510 4050 Jan Eriksson, Marknadschef Tel. 070 555 4166 E-mail: info@mobilaris.com Adress: Kyrkogatan 2 972 32 Luleå Solna Business Park Svetsarvägen 7 171 23 Solna ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00440/bit0002.pdf

Om oss

Mobilaris, baserat i Stockholm och Luleå, har som huvudfokus att underlätta för mobiloperatörer att snabbt och kostnadseffektivt adressera marknaden för mobila tjänster. Mobilaris kombinerar expertis från mobiloperatörsverksamhet med världsledande teknologi och FoU. Mobilaris består av erkända affärsutvecklare inom positionsbaserade tjänster, mobil mjukvaruutveckling samt strategisk expertis från mobilindustrin. Mobilaris har tillsammans med Ericsson ett flertal kommersiella system i drift i Europa.

Dokument & länkar