Mobyson AB (publ.) förvärvar gasellföretaget Totaltelefoni AB

Mobyson AB har slutit avtal om att förvärva Totaltelefoni Svenska AB. Totaltelefoni och Mobysons dotterbolag Freetel AB blir tillsammans en ledande aktör på företagsmarknaden för mobiltelefoni i Norden. Totaltelefonis omsättning för värksamhetsåret 2006/2007 uppgick till 82,6 MSEK med ett rörelseresultat på 7,2 MSEK. Företaget är flerfaldig ”Gasell” och senast även utnämnt till ”Superföretag” av Veckans Affärer.

Förvärvet ger Mobyson, med dotterbolaget Freetel, betydande strategiska fördelar. Freetel och Totaltelefoni blir tillsammans den största oberoende aktören på den nordiska företagsmarknaden för mobila produkter, IP-växlar och tillhörande tjänster mot företagsmarkanden.

”Köpet är, som kompletterande förvärv, helt i linje med vår målsättning att utveckla Mobyson till ledande nordisk aktör på marknaden för avancerade mobiltelefoner. Den utveckling vi ser inom näringslivet, med ökande användning av mobilt bredband och mer avancerade terminaler, kommer att öka mobilanvändningen ytterligare. I ljuset av detta ger det här oss en synnerligen solid position”, säger Bent Brugård, VD Mobyson AB.

Totaltelefonis grundare, huvudägare och VD, Patrik Johansson, har 17 års erfarenhet av branschen och kommer att inneha en nyckelposition i det sammanslagna bolaget.

”Samgående med Freetel är ett naturligt steg. Bolagen kompletterar varandra väl. En stark ägare ger oss också goda förutsättningar att möta kraven från våra kunder, förbättra vårt serviceerbjudande och fortsätta växa och vara lönsamma”, säger Patrik Johansson,

Bolagets konsoliderade omsättning uppskattas till 250 MSEK. Sammantaget får det nya bolaget cirka 1 500 företagskunder. Samgåendet väntas ge väsentliga synergieffekter.

”Vi räknar med att kunna öka lönsamheten genom inköpsfördelar och samordning av IT-utveckling och marknadsföring. Dessutom får vi tillsammans en bredare produktportfölj och större geografisk täckning”, säger Tom Larsson, VD Freetel AB.

Köpeskillingen uppgår till 50 MSEK fördelat mellan kontanter och aktier i Mobyson AB. Totaltelefonis ägare kommer därför att bli en betydande ägare i Mobyson AB.

For ytterligare information, vänlige kontakta:

Bent Brugård, VD, Mobyson AB (publ.)
Tel:+47 90 85 35 06, e-post: bent.brugard@online.no

Patrik Johansson, VD Totaltelefoni Svenska AB
Tel: +46 706 87 17 00, e-post: patrik.johansson@totaltelefoni.se

Tom Larsson, VD Freetel AB
Tel +46 703 36 12 00, e-post: tom.larsson@freetel.se

Om oss

Mobyson AB verkar inom affärsområden som riktar sig till den mobila sektorn. Mobyson erbjuder IT-lösningar för att optimera företag och organisationers mobila investeringar, mobiltelefoner, växlar och tilhörande tjänster. Företaget har ca 70 medarbetare i Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Nacka och Mobyson har verksamhet i Stockholm, Oslo, Uppsala, Göteborg och Malmö. Företaget är noterat på OMX Stockholmsbörsen Small Cap sedan år 2000 under kortnamn MOBY. www.mobyson.se

Prenumerera

Dokument & länkar