Mobyson AB (publ.) löser in konvertibelt skuldebrev om 30,36 MNOK

Mobysons styrelse har, per den 26 oktober 2007, beslutat att lösa ut ägarna till Mobyson ABs konvertibla skuldbrev. Alla ägarna av konvertiblerna har accepterat erbjudandet. Transaktionen kommer att genomföras så snart alla formaliteter är på plats.

Mobyson AB:s konvertibler löper till oktober 2008. Men låneavtalet begränsar Mobysons handlingsfrihet vad gäller möjligheterna att ta upp lån och göra andra transaktioner som påverkar det egna kapitalet. För detta krävs i dagsläget förhandsaccept från konvertibelägarna. Styrelsen har därför beslutat att erbjuda återköp av det konvertibla skuldlbrevet till priset 101% av gällande kurs samt kompensation för uteblivna räntor.For ytterligare information, vänlige kontakta:

Bent Brugård, VD, Mobyson AB (publ.)
Tel:+47 90 85 35 06, e-post: bent.brugard@online.no

Erik Langaker, styrelsesordförande Mobyson AB (publ)
Tel: +47 976 94 555, e-post: erik@langaker.com

Om oss

Mobyson AB verkar inom affärsområden som riktar sig till den mobila sektorn. Mobyson erbjuder IT-lösningar för att optimera företag och organisationers mobila investeringar, mobiltelefoner, växlar och tilhörande tjänster. Företaget har ca 70 medarbetare i Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Nacka och Mobyson har verksamhet i Stockholm, Oslo, Uppsala, Göteborg och Malmö. Företaget är noterat på OMX Stockholmsbörsen Small Cap sedan år 2000 under kortnamn MOBY. www.mobyson.se

Prenumerera

Dokument & länkar