Mobyson AB säljer intressebolag

Mobyson ABs (publ.) dotterbolag Mobyson Holding AS säljer sitt aktieinnehav i intressebolaget Voice Roaming Technology AS till Birdstep Technology ASA (publ.)

Det av Mobyson AB (publ.) helägda dotterbolaget Mobyson Holding AS och Birdstep Technology ASA (publ.) har tecknat avtal om försäljning av Mobyson Holding AS 10 000 000 aktier i Voice Roaming Technology AS. Mobyson Holding AS 10 000 000 aktier utgör 45 procent av rösterna och aktierna i Voice Roaming Technology AS. Resterande 12 222 222 aktier som utgör 55 procent av rösterna och aktierna i Voice Roaming Technology AS ägs av köparen Birdstep Technology ASA (publ.). Avtalad köpeskilling är 14 000 000 NOK och skall erläggas i form av aktier i Birdstep Technology ASA (publ.) för det pris om 12 NOK per aktie i Birdstep, vilket motsvarar genomsnittligt aktiepris 30 dagar innan undertecknande av avtalet. Aktierna som Mobyson Holding AS erhåller som köpeskilling omfattas av en s.k. lock up bestämmelse, vilken innebär att de inte får säljas inom 6 månader från det att aktierna emitteras till Mobyson Holding AS.

– Försäljningen av innehavet i intressebolaget Voice Roaming Technology AS som utvecklar och marknadsför VoIP-produkter för mobiltelefoni är i linje med vår strategi att koncentrera koncernens verksamhet till några få starka kärnområden. För Mobysons del är det rätt tid att sälja nu, säger Bent Brugård, VD Mobyson AB (publ).

Om oss

Mobyson AB verkar inom affärsområden som riktar sig till den mobila sektorn. Mobyson erbjuder IT-lösningar för att optimera företag och organisationers mobila investeringar, mobiltelefoner, växlar och tilhörande tjänster. Företaget har ca 70 medarbetare i Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Nacka och Mobyson har verksamhet i Stockholm, Oslo, Uppsala, Göteborg och Malmö. Företaget är noterat på OMX Stockholmsbörsen Small Cap sedan år 2000 under kortnamn MOBY. www.mobyson.se

Dokument & länkar