Norges konkurrensmyndighet godkänner Telenors förvärv av Mobyson ABs (publ.) dotterbolag Talkmore Holding AS och Mobyson AS

Idag blev det klart att Konkurransetilsynet i Norge godkänt Telenors förvärv av Talkmore Holding AS och Mobyson AS. För Mobyson AB (publ.) innebär försäljningen att bolaget kan koncentrera sina satsningar till dotterbolaget Freetel och företagsmarknaden för mobiltelefoni.

Mobyson AB:s affärsområde Network Services, som utgjordes av Talkmore-gruppen hade år 2006 intäkter på 122,5 miljoner SEK och ett rörelseresultat på -32,3 miljoner SEK. Köpeskillingen uppgick till 135 MNOK. Carnegie har varit rådgivare i transaktionen.

For ytterligare information, vänlige kontakta:
Bent Brugård, VD, Mobyson AB (publ.)
Tel:+47 90 85 35 06, e-post: bent.brugard@online.no

Erik Langaker, Styrelseordförande, Mobyson AB (publ.).
Tel:+47 97 69 45 55, e-post: erik@langaker.com

Om oss

Mobyson AB verkar inom affärsområden som riktar sig till den mobila sektorn. Mobyson erbjuder IT-lösningar för att optimera företag och organisationers mobila investeringar, mobiltelefoner, växlar och tilhörande tjänster. Företaget har ca 70 medarbetare i Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Nacka och Mobyson har verksamhet i Stockholm, Oslo, Uppsala, Göteborg och Malmö. Företaget är noterat på OMX Stockholmsbörsen Small Cap sedan år 2000 under kortnamn MOBY. www.mobyson.se

Prenumerera

Dokument & länkar