Digitalt Donationskort för Android

MOD- Mer organdonation fortsätter att utveckla nya och moderna sätt att göra frågan om organdonation mer levande och lättillgänglig. I oktober 2012 lanserade MOD ett helt nytt sätt att ta ställning på i organdonationsfrågan i Sverige- ett digitalt donationskort. Nu lanseras det digitala donationskortet även för Android vilket innebär att närmare 4 miljoner smartphones-användare kan ta ställning i organdonationsfrågan och därigenom också rädda liv.

Organdonation i Sverige bygger på ett frivilligt system där man aktivt tar ställning för eller emot organdonation. Undersökningar visar att 85% av svenskarna är positiva till organdonation men ändå är det endast hälften av befolkningen som har gjort sin vilja känd.  Endast 15% har registrerat sig i donationsregistret. MOD vill att donationsfrågan skall lyftas fram och blir mer levande, ungdomlig och modern så att fler aktivt säger JA till organdonation. Behovet av ett nytt organ kan drabba vem som helst, när som helst. Eftersom det svenska systemet för organdonation bygger på vi alla gjort vår vilja känd för att det skall fungera, så är det djupt problematiskt att var tredje svensk inte vet hur man gör det vilket vi vill ändra på, säger Martha Ehlin, MOD.

Alla har förutsättningar för att bli en donator. Alla kan säga JA! till att donera, oavsett ålder, levnadsvanor eller eventuella sjukdomar. Och för den som blir aktuell för en donation gör sjukvården alltid en noggrann och individuell medicinsk bedömning.

Säg JA! idag  

Idag finns flera olika sätt att säga ja till organdonation, och alla sätt är likvärdiga:

•  Prata med dina anhöriga.

•  Ladda hem det digitala donationskortet

•  Skriv under ett traditionellt donationskort.

•  Registrera dig hos Socialstyrelsens donationsregister

•  Dela på Facebook att du är organdonator

MOD vill öka tillgängligheten och möjligheterna för att ta ställning i organdonationsfrågan och därigenom har MOD skapat ett digital donationskort för både iPhone och Android. Det digitala donationskortet fungerar på samma sätt som vanliga donationskort i pappersformat, förutom att det ligger i mobilen, som en app. Efter att ha laddat ned och fyllt i sitt digitala donationskort delar och sprider man dessutom enkelt sin vilja till sina närstående och till sina vänner som i sin tur kan ladda ner sitt eget och sprida detta vidare. Man skall vara stolt över att vara donator.

"Idag bygger vi upp vår image och personlighet genom de digitala kanalerna där varje handling blir en del av vem man är. En sådan stor fråga som organdonation blir ett självklart statement digitalt för främst unga ja-sägare. Genom att visa vart man står i frågan digitalt agerar målgruppen även som ambassadör/inspiratör för sina egna nätverk", säger Fabian Zwedberg VD för Tewonder.

Tewonder är den byrån som tagit fram det digitala donationskortet för iPhone och Android i samarbete med MOD. 

Att Sverige nu har ett digital donationskort för både iPhone och Android smartphones-användare är ett viktigt steg i att minska donationsköerna, säger Martha Ehlin. För att Sverige skall bli ledande inom donationsverksamheten gäller det att vi även utnyttjar det digitala forumet som finns idag. Genom det digitala donationskortet kan samtliga smartphones användare aktivt säga ja till organdonation och sprida det vidare till sina nära och kära. En siffra som i dagsläget berör de närmare 4 miljoner smartphones-användarna i Sverige.

Situationen i Sverige idag

Drygt 800 personer i Sverige är så sjuka att en transplantation är enda chansen till räddning. I Sverige genomfördes 15 donationer per miljoner invånare i Sverige 2012, vilket är det internationella måttet för organdonation. Om man jämför med övriga länder inom EU ligger Sverige på 15:e plats, medan Norge är nästan dubbelt så bra med 26 donationer per miljoner invånare. Varje år dör cirka 30 personer i väntan på organ i Sverige och många fler blir lidande av att det inte fungerar bättre än det gör idag. Man har nyligen tillsatt en statlig utredning för se över hur man kan förbättra hela systemet.

Fakta om Digitala Donationskortet:

- Digitala Donationskortet laddas ner via Appstore eller Android Play (app.merorgandonation.se)

- Informationen sparas endast i användarens mobil (ej kopplat till donationsregistret)

- Syftet är att fler enkelt skall ta ställning & att man skall informera nära och kära om sitt beslut

- Man kan sprida att man tagit ställning via SMS, Mail, Facebook och/eller Twitter

- Det tar bara någon minut att fylla i och det kan rädda livet på åtta personer

- Donationsappen är gratis

Taggar:

Om oss

MOD är en organisation som vill minska transplantationsköerna i Sverige. Ambitionen är att starta en rörelse kring frågan för att öka kunskapen och förståelsen kring organdonation hos allmänheten, så att fler aktivt säger JA! till organdonation. MOD arbetar även för att förnya det politiska regelverket, och organisationen och tydligheten inom sjukvården, för att på så sätt minska köerna för de som väntar på en transplantation.

Media

Media

Snabbfakta

MOD är en organisation som vill minska transplantationsköerna i Sverige. Ambitionen är att starta en rörelse kring frågan för att öka kunskapen och förståelsen kring organdonation hos allmänheten, så att fler aktivt säger JA! till organdonation. MOD arbetar även för att förnya det politiska regelverket, och organisationen och tydligheten inom sjukvården, för att på så sätt minska köerna för de som väntar på en transplantation.
Twittra det här

Citat

Idag bygger vi upp vår image och personlighet genom de digitala kanalerna där varje handling blir en del av vem man är. En sådan stor fråga som organdonation blir ett självklart statement digitalt för främst unga ja-sägare. Genom att visa vart man står i frågan digitalt agerar målgruppen även som ambassadör/inspiratör för sina egna nätverk.
Fabian Zwedberg, VD Tewonder