LevandeDonation.se – för att fler liv skall räddas

Idag lanserar MOD- Mer organdonation i samarbetet med Njurstiftelsen en ny webbsida för att lyfta fram levande organdonation i Sverige, dit människor som har frågor kring ämnet enkelt skall få sina svar.

- Vi kan bli mycket bättre på levande donation i Sverige, säger Peter Carstedt själv njurtransplanterad och grundare till MOD. Att kunna erbjuda en ny samlingssida för människor som funderar på att bli levande njurdonatorer är vi mycket glada över. Idag finns det information, men den är inte alltid uppdaterad och dessutom behöver man ta sig runt bland många webb-sidor för att hitta svar på det man funderar över, fortsätter Peter.

Bristen på organ för transplantation är stor i hela världen. I juli 2015 väntade 785 personer i Sverige på nya organ. Majoriteten av dessa människor, 626 personer var i behov av en ny njure. Personer som behöver en njurtransplantation eller en levertransplantation kan få det, antingen av en nyss avliden donator eller av en levande givare.

Besökarna kommer bland annat att få information om vem som kan bli en donator, hur processen kring en levande donation ser ut, den senaste statistiken och vart man vänder sig för att få en direktkontakt med sjukvården.

- När man hamnar i en situation där en ny njure är ens enda räddning väcks många frågor, både hos givare men också hos mottagare och levandedonation.se är tänkt att kunna ge svar på dessa frågor säger Paul Frankenius, från Stiftelsen för Njursjuka.

Hemsidan kommer att erbjuda besökarna att ta del av personliga berättelser och möjligheten att få en personlig kontakt med en så kallad samtalsvän. Dessa personer vet hur det är att ta emot eller att ge en njure och vill finnas där som en resurs för personer som önskar det.

Idag kan nästan vem som helst som är frisk donera en njure och det är medicinskt fullt möjligt att transplantera organ utan att den levande donatorn utsätts för några större risker. Donatorn klarar sig till exempel med bara en njure, genom att den kvarstående blir både större och ökar i sin funktion.

Av de transplantationer som genomförs varje år är det ca 30 % som transplanteras tack vare en levande givare. Under tredje kvartalet i år har 584 organ transplanterats, där majoriteten varit njurar (324 st) varav 97 varit från levande donatorer.

MOD och Njurstiftelsen har sedan MOD grundades 2012 varit samarbetspartners. Stiftelsen stödjer bland annat MODs utbildningsprojekt som vänder sig till skolungdomar och MOD deltar årligen vid Stiftelsens årliga stipendieutdelning.


För mer information, vänligen kontakta:

Peter Carstedt, Grundare, 46(0)70-2004028, peter@merorgandonation.se

Martha Ehlin, Grundare, 46(0)73-6929914, martha@merorgandonation.se

Jeanette Regnér, Stiftelsen för Njursjuka, 46(0)70-4836100, jeanette@njurstiftelsen.se
Om oss

MOD är en organisation som vill minska transplantationsköerna i Sverige. Ambitionen är att starta en rörelse kring frågan för att öka kunskapen och förståelsen kring organdonation hos allmänheten, så att fler aktivt säger JA! till organdonation. MOD arbetar även för att förnya det politiska regelverket, och organisationen och tydligheten inom sjukvården, för att på så sätt minska köerna för de som väntar på en transplantation.

Media

Media

Snabbfakta

Idag lanserar MOD- Mer organdonation i samarbetet med Njurstiftelsen en ny webbsida för att lyfta fram levande organdonation i Sverige.
Twittra det här

Citat

När man hamnar i en situation där en ny njure är ens enda räddning väcks många frågor, både hos givare men också hos mottagare och levandedonation.se är tänkt att kunna ge svar på dessa frågor.
Paul Frankenius, Stiftelsen för Njursjuka
Vi kan bli mycket bättre på levande donation i Sverige.
Peter Carstedt, MOD