"Europa ska vara nr 1 med ultrasnabba bredband"

– Vi måste sätta målet att Europa ska bli nummer 1 i världen när det gäller ultrasnabba bredband och mobil datatrafik. Det är den mest konkreta vägen för att attrahera investeringar, reformera den europeiska ekonomin och skapa en ny konkurrenskraft. Därför bör EU-kommissionen nu lägga förslag om mer radiospektrum till mobil datatrafik genom att hela 700 Mhz bandet frigörs. Detta nya band för mobil datatrafik bör fördelas genom att för första gången etablera paneuropeiska licenser som leder till en europeisk telekommarknad och som avvecklar allt vad dyrbar roaming heter.

Det sa Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp EPP och parlamentets rapportör i Radiospektrumpolitiken, när han på onsdagen talade på Post- och Telestyrelsens marknadsdagar i Stockholm.

Den mobila datatrafiken växer rekordartat för varje ny generation smartphones och läsplattor. Nya appar, nya tjänster och nytt företagande ökar behovet av mer spektrum för mobila bredband. Samtidigt är den ökade datatrafiken ett uttryck för ekonomisk tillväxt, ökad produktivitet och höjd konkurrenskraft i våra ekonomier i sin helhet.

En enkel väg att göra hela Europeiska Unionen till en telemarknad och en dynamisk digital ekonomi är att fördela paneuropeiska telelicenser, som medlemsstaterna fortfarande äger men administrerar gemensamt. Den vägen kan varje regering få in mer pengar på sitt frekvensutrymme samtidigt som den gemensamma marknaden frigör mer dynamik.

– Kommissionen har kravet på sig att utvärdera behovet av att frigöra ytterligare spektrum senast 2015. Den utveckling vi redan idag ser är en utvärdering i sig som motiverar att Europa tar täten genom att frigöra mer spektrum än i andra delar av världen och det strategiskt viktiga 700-bandet så snart som möjligt. Det behövs ingen utvärdering utan beslut som ger tillväxt, innovationer och konkurrenskraft, sa Gunnar Hökmark.

För ytterligare information:

Emilie Wiklund, Office of Gunnar Hökmark MEP
00 32 (0)2 283 0089(Brussels)
00 32 472 17 19 73

Taggar:

Om oss

År 2006 blev vi Nya Moderaterna. Ett parti med mål om att alltid fortsätta förändras och utvecklas. Ett parti som söker utmaningarna, ser samhällsproblemen och som sätter människan före sakfrågorna. Sedan dess har Nya Moderaterna och Alliansen genomfört viktiga reformer för fler jobb och bättre välfärd. Men många utmaningar kvarstår. Därför fortsätter vi att utveckla, bredda och förnya vår politik. Så länge det finns samhällsproblem kvar att lösa så behåller vi vår nyfikenhet på människor och hur vi tillsammans kan göra Sverige ännu bättre. Sverige kan mer.

Prenumerera