Moderaterna: Sänkt skatt på diesel för jord- och skogsbruket

För att stärka de gröna näringarnas konkurrenskraft vill Moderaterna göra en skattenedsättning för diesel inom jord- och skogsbruket med 50 öre per liter. Satsningen presenterades av Ulf Kristersson i ett tal på LRF:s riksförbundsstämma den 30 maj 2018.

Jordbruket, livsmedelsindustrin och skogsindustrin lägger grunden för en livskraftig landsbygd. Dessutom är den svenska ekonomin är till stor del beroende av landsbygdens produktion som står för en ansenlig del av vår export. Genom en skattenedsättning på diesel inom jord, skogs- och vattenbruket vill Moderaterna förbättra villkoren för de gröna näringarna.

- För Moderaterna är det självklart att hela landets potential ska tas tillvara. Människor och företag i hela Sverige ska ges möjligheter att växa och utvecklas. Därför sänker vi nu skatten på diesel som används i jord- och skogsbruk, säger Ulf Kristersson.

Om satsningen:

Moderaternas satsning innebär att nedsättningen av koldioxidskatt uppgår totalt till 1,93 kronor per liter dieselbränsle till arbetsmaskiner och fartyg inom jord-, skogs- och vattenbruksnäringarna. Kostnaderna för skattenedsättningen är 200 miljoner kronor årligen för perioden 2019-2022.

Läs mer om förslaget här.

Läs Ulf Kristerssons tal här

 

Kontakt: pressekreterare Andreas Hamrin, 072-544 94 74, andreas.hamrin@riksdagen.se

Om oss

År 2006 blev vi Nya Moderaterna. Ett parti med mål om att alltid fortsätta förändras och utvecklas. Ett parti som söker utmaningarna, ser samhällsproblemen och som sätter människan före sakfrågorna. Sedan dess har Nya Moderaterna och Alliansen genomfört viktiga reformer för fler jobb och bättre välfärd. Men många utmaningar kvarstår. Därför fortsätter vi att utveckla, bredda och förnya vår politik. Så länge det finns samhällsproblem kvar att lösa så behåller vi vår nyfikenhet på människor och hur vi tillsammans kan göra Sverige ännu bättre. Sverige kan mer.

Prenumerera